RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verplichte nascholing voor counselors prenatale screening live op 16/2: DIN 2.1

Publicatiedatum: 16 februari 2017
Wijzigingsdatum: 22 februari 2017

Alle zwangeren kunnen vanaf 1 april 2017 kiezen voor de NIPT als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom.

Omdat het screeningsprogramma ingrijpend verandert, worden alle counselors bijgeschoold. Een van de verplichte scholingsonderdelen is de DIN 2.1, Nascholing Prenatale Screening voor counselors. De DIN 2.1 is de herziene versie van de DIN 2.0 en is nu uitgebreid met informatie over de NIPT. Verder geeft de DIN 2.1 informatie over counseling, de prenatale screening, het vervolgonderzoek, nevenbevindingen, handelingsopties bij afwijkende uitslagen, juridische kaders van prenatale screening, de landelijke en regionale organisatie, kwaliteitsborging en registratie in het landelijk informatiesysteem Peridos. Ook is in de DIN 2.1 een link naar een instructiefilm opgenomen. Ook deze instructiefilm is vernieuwd (beschikbaar eind februari). De DIN 2.1 is daarmee de meest uitgebreide informatiebron over de prenatale screening.
De DIN 2.1 is vanaf 16 februari te downloaden (pdf) en kan worden afgesloten met een digitale toets. Counselors prenatale screening moeten voor 1 april 2017 geslaagd zijn voor de toets van de DIN 2.1.


Meer informatie op www.rivm.nl/din

Home / Documenten en publicaties / Verplichte nascholing voor counselors prenatale screening live op 16/2: DIN 2.1

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu