RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vervolggesprek IGZ / Regieraad WIP over bezwaren bij Toetsingskader IGZ

Publicatiedatum: 30 januari 2017
Wijzigingsdatum: 07 augustus 2018

De Regieraad WIP en IGZ hebben op 7 december 2016 gesproken over het ‘Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling’ en de door de Regieraad naar voren gebrachte bezwaren.

U treft het verslag hier aan.
De Regieraad WIP heeft IGZ om nadere informatie gevraagd over de visie van IGZ op haar bevoegdheid om veldnormen in te vullen, te interpreteren of mogelijk aan te vullen.

Aanvulling bericht

In antwoord op de laatste vraag heeft IGZ verwezen naar bijgaand document 'IGZ handhavingskader, Richtlijn voor transparante handhaving' , herziene versie januari 2013.

Logo WIP

Home / Documenten en publicaties / Vervolggesprek IGZ / Regieraad WIP over bezwaren bij Toetsingskader IGZ

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu