RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verwijstermijnen geactualiseerd per 1-1-2017

Publicatiedatum: 31 januari 2017
Wijzigingsdatum: 31 juli 2018

Per 1 januari 2017 worden geactualiseerde verwijstermijnen gehanteerd in de neonatale hielprik-screening.

Deze zijn tot stand gekomen na consultatie van de betreffende adviescommissie van de NVK, het NHG, het referentielaboratorium en de medisch adviseurs van het RIVM. De programmacommissie stemde december 2016 in met de geactualiseerde termijnen, die het RIVM-CvB vervolgens heeft vastgesteld. In een achtergrond document is vastgelegd waarom tot een bepaalde verwijstermijn is besloten. De geactualiseerde verwijstermijnen zijn opgenomen in de nieuwste versie van het draaiboek NHS.

 

Babyvoetje klaar voor hielprik

Geactualiseeerde verwijstermijnen

Home / Documenten en publicaties / Verwijstermijnen geactualiseerd per 1-1-2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu