RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorlichting asielzoekers

Publicatiedatum: 16 februari 2017
Wijzigingsdatum: 16 februari 2017

De folder 'Screeningen bij pasgeborenen' was al vertaald in 10 talen waaronder Arabisch dat gebruikt kan worden voor de asielzoekers uit Syrië.

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bood de mogelijkheid om ook vertalingen mogelijk te maken in het Tigrinya (Eritrea), Farsi (Iran) en Somalisch (Somalië). Er is voor gekozen om hiervoor de voorlichtingsproducten voor laag geletterden te nemen omdat deze ook visueel ondersteund zijn. Deze aanvullende vertalingen  zijn te vinden:

  • Voor de neonatale gehoorscreening op de openingspagina www.rivm.nl/gehoorscreening, aan de rechterzijde aanklikken 'gehoortest in een stripverhaal'.
  • Voor de neonatale hielprikscreening op de openingspagina www.rivm.nl/hielprik, aan de rechterzijde aanklikken 'hielprik in een stripverhaal'.
Voorlichting asielzoekers

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Voorlichting asielzoekers

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu