RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP publiceert richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik [ZKH]

Publicatiedatum: 30 maart 2017
Wijzigingsdatum: 07 augustus 2018

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik [ZKH] gepubliceerd.

De richtlijn maakt onderdeel uit van het WIP-richtlijnenpakket in het kader van antibioticaresistentie. Het betreft een nieuwe richtlijn. De revisie is uitgevoerd door de permanente Expertgroep RDS van de WIP. De publicatie van deze richtlijn heeft consequenties voor de WIP-richtlijnen Ultrasone reiniging en Beleid reiniging, desinfectie en sterilisatie. Deze en andere belangrijke wijzigingen staan aangegeven in hoofdstuk 2.

De richtlijn is te vinden op de website van de WIP evenals een tabel met een verantwoording van het landelijk commentaar.

De WIP dankt de Expertgroep en degenen die commentaar hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar voor hun inbreng en inzet!

Zie de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik [ZKH] 

 

 

Logo WIP

Home / Documenten en publicaties / WIP publiceert richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hergebruik – niet-kritisch, semi-kritisch of kritisch gebruik [ZKH]

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu