RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WIP publiceert richtlijn Virale hemorragische koortsen

Publicatiedatum: 04 april 2017
Wijzigingsdatum: 07 augustus 2018

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Virale hemorragische koortsen (VHK) gepubliceerd op haar website. Het betreft een geheel herziene versie van de huidige richtlijn.

Het tussentijdse Ebola-advies komt met de publicatie van deze richtlijn te vervallen. U kunt de richtlijn Virale hemorragische koortsen en een tabel met de verantwoording van het landelijk commentaar vinden op de website van de WIP (www.wip.nl). 

De WIP dankt de Expertgroep voor hun medewerking bij de totstandkoming van deze richtlijn alsmede degenen die feedback hebben gegeven tijdens het landelijk commentaar!

 

Logo WIP

Home / Documenten en publicaties / WIP publiceert richtlijn Virale hemorragische koortsen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu