RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Arseen in bodem en grondwater in Apeldoorn geen gezondheidsprobleem

Publicatiedatum: 10 juli 2018
Wijzigingsdatum: 11 juli 2018

De ondergrond in Apeldoorn bevat arseen, dat grotendeels een natuurlijke oorsprong heeft. Door een opwaartse stroming van het grondwater langs de rand van de Veluwe kan dit arseen aan de oppervlakte komen. Als gevolg heeft de bodem en het grondwater in Apeldoorn en omgeving licht verhoogde arseenconcentraties ten opzichte van andere zandgebieden. Uit onderzoek blijkt dit echter geen probleem voor de gezondheid op te leveren. Dit geldt voor kinderen die op de bodem of bij waterspeelplaatsen spelen en voor mensen die zelfgeteelde groenten eten.

RIVM en Wageningen Environmental Research (Alterra) hebben het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Apeldoorn.  Zij hebben een methode ontwikkeld om de gezondheidsrisico’s te beoordelen. Om de blootstelling te bepalen, is het arseengehalte in de bodem gemeten op 25 locaties op moestuincomplexen en op plaatsen waar kinderen kunnen spelen. Vervolgens is bepaald hoeveel arseen er in het lichaam opgenomen wordt als mensen bodemmateriaal met arseen binnen krijgen. Daarnaast is het arseengehalte in groenten van moestuinen gemeten. Hiermee is de blootstelling via de consumptie van zelfgeteelde groenten bepaald.

 

 

Home / Documenten en publicaties / Arseen in bodem en grondwater in Apeldoorn geen gezondheidsprobleem

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu