RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Beleid nevenbevindingen

Publicatiedatum: 17 mei 2018
Wijzigingsdatum: 17 mei 2018

Soms is op mammografieën informatie te zien zijn waar niet specifiek naar werd gezocht. Het kan gaan om vergrote lymfeklieren, losse draden van een pacemaker of een lekkend of gescheurd borstimplantaat. Om aan te geven hoe er in deze gevallen gehandeld dient te worden, heeft het bevolkingsonderzoek beleid op nevenbevindingen vastgesteld.

Voor vergrote lymfeklieren geldt dat een screeningsradioloog dit alleen aan de huisarts meldt als zijn inschatting is dat dit (op termijn) ernstige schade oplevert en/of levensbedreigend zou kunnen zijn. Voor lekkende of gescheurde borstimplantaten geldt hetzelfde. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de implantaten, die aan slijtage onderhevig zijn, ligt bij de vrouw en de plastisch chirurg. Deze controle zal altijd moeten plaatsvinden en zal buiten het bevolkingsonderzoek zijn. Ten slotte kunnen bij vervanging van een pacemaker of ICD oude draden niet altijd verwijderd worden. Losliggende draden worden dus niet gemeld door de screeningsradioloog. In geval van klachten met betrekking tot de pacemaker of ICD zouden vrouwen dit uiteraard wel moeten melden bij hun huisarts of cardioloog.

Informatie over dit beleid staat ook op  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_borstkanker/Borstfotos/nevenbevindingen

 

Home / Documenten en publicaties / Beleid nevenbevindingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu