RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Monitor hielprikscreening verschenen

Publicatiedatum: 01 februari 2018
Wijzigingsdatum: 01 februari 2018

Jaarlijks geeft het RIVM-CvB opdracht voor de monitor van de neonatale hielprikscreening (NHS) om de kwaliteit van het programma te bewaken.

TNO heeft de monitor over kinderen geboren in 2016 afgelopen december opgeleverd. De deelname aan de NHS was 99,2% (172.754 kinderen zijn gescreend). Er zijn 647 kinderen (0,37%) met een afwijkende hielprikuitslag verwezen naar een kinderarts; bij 176 van hen is een hielprikaandoening gediagnostiseerd en bij 50 een nevenbevinding.

De programmacommissie van de NHS heeft n.a.v. de monitor aanbevelingen voor optimalisatie van het programma geformuleerd waarmee betrokken partijen aan het werk zijn of gaan.
 

Hielprik

Monitor van de neonatale hielprikscreening 2016

Home / Documenten en publicaties / Monitor hielprikscreening verschenen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu