RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rekenmodel SAFETI-NL geactualiseerd in afstemming met omgeving

Publicatiedatum: 05 juli 2018
Wijzigingsdatum: 05 juli 2018

Het rekenprogramma SAFETI-NL berekent de risico’s voor de veiligheid van de leefomgeving van bedrijven en transportleidingen met gevaarlijke stoffen. De uitkomsten van deze risicoberekeningen worden gebruikt voor vergunningverlening en ruimtelijke ordening. De huidige versie is verouderd. Het RIVM beheert SAFETI-NL en heeft onderzocht welke consequenties de invoering van een nieuwe versie heeft voor bedrijven en de omgeving. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met bedrijven en omgevingsdiensten.

Met de nieuwe versie kunnen uitkomsten van risicoberekeningen en de daarbij horende zones met bouwbeperkingen veranderen. Om dit te kunnen onderzoeken hebben bedrijven en omgevingsdiensten 149 rekenbestanden aangeleverd. Voor deze situaties heeft het RIVM gekeken hoe groot de veranderingen zijn en wat de consequenties daarvan zijn voor vergunningverlening en ruimtelijke ordening. Uit deze analyse blijkt dat slechts in enkele gevallen er mogelijk maatregelen nodig zijn. Het is voor het eerst dat de impact van een nieuwe versie op deze gedetailleerde manier is onderzocht.  

De nieuwe versie van SAFETI-NL is nodig omdat de huidige versie zowel inhoudelijk als technisch is verouderd.  Het RIVM adviseert daarom SAFETI-NL 8 zo snel mogelijk in te voeren.

 

Home / Documenten en publicaties / Rekenmodel SAFETI-NL geactualiseerd in afstemming met omgeving

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu