RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS besluit over uitbreiding hielprikscreening 

Publicatiedatum: 01 februari 2018
Wijzigingsdatum: 01 februari 2018

Op 21 december 2017 heeft Paul Blokhuis, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn besluit om de hielprikscreening gefaseerd uit te breiden van 19 tot 31 aandoeningen.

De uitbreiding gebeurt in de periode van 2018-2022. De uitbreiding levert gezondheidswinst op. Er worden bij meer kinderen ziektes opgespoord, die behandeld kunnen worden.
 
Begin juli 2017 adviseerde het RIVM met een uitvoeringstoets de minister van VWS over de wijze waarop de hielprikscreening kan worden uitgebreid. Het advies was om dat gefaseerd te doen. Ook is voor elke aandoening aanvullend onderzoek nodig. Zo start in april 2018 een regionale studie (SONNET) om een ernstige, zeldzame immuundeficiëntie (SCID) toe te voegen aan de hielprik. Meer informatie over deze studie is te vinden op www.sonnetstudie.nl. Sinds januari 2017 werd de hielprikscreening al uitgebreid met twee ernstige, erfelijke bloedaandoeningen (alfa- en bèta-thalassemie).

Hielprik: Pasgeboren baby

Home / Documenten en publicaties / VWS besluit over uitbreiding hielprikscreening

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu