RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Weinig smog door vuurwerk

Publicatiedatum: 01 januari 2018
Wijzigingsdatum: 01 januari 2018

In de eerste uren van 2018 is in veel steden van Nederland smog door fijnstof gemeten. De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was in de steden korte tijd zeer slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex. Door de sterke zuid-zuidwestenwind nam de ontstane luchtvervuiling snel weer af.

De hoogste concentratie fijnstof is gemeten op een meetstation in Den Haag. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van 783 microgram fijnstof per kubieke meter lucht gemeten. De fijnstofconcentraties zijn in de loop van de nacht op veel plaatsen gedaald tot normale waarden.

Een verhoogde concentratie fijnstof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Metingen met burgers

Het RIVM heeft dit jaar opnieuw een experiment rond de jaarwisseling georganiseerd, waarbij deelnemers eigen metingen van vuurwerksmog aanleveren voor een nieuwe portaal Samen Meten. Overheden, burgers en andere partijen kunnen hier meetgegevens uitwisselen. Het is nu nog een experimentele omgeving.

De eerste resultaten van de deelnemers kunt u zien op Samen vuurwerk meten.

Informatie

  • Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op luchtmeetnet.nl, NOS-Teletekst pagina 711 en 712, en de luchtkwaliteitsapp (IOS/Android) van het RIVM, GGD Amsterdam, DCMR, provincie Limburg, OMWB en ODRA.
  • Meer informatie over Smog staat in het dossier Smog op rivm.nl
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds

 

Home / Documenten en publicaties / Weinig smog door vuurwerk

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu