RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Europese Antibioticadag 2013: Antibiotica, alleen als het moet!

Op de Europese Antibioticadag (18 november) is door de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa), de Stichting werkgroep Antibiocabeleid (SWAB) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een symposium georganiseerd voor de humane en veterinaire gezondheidszorg.

Tijdens een afwisselend programma presenteerden prominente sprekers de initiatieven uit het humane en veterinaire veld om een verantwoord antibioticagebruik te stimuleren en de werkzaamheid van antibiotica te behouden. Preventie van resistentie bij mens en dier.

In de rechterkolom kunt u de presentaties downloaden.

Home / Documenten en publicaties / Presentaties / Europese Antibioticadag 2013: Antibiotica, alleen als het moet!

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu