RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verandering vaccinatieschema pneumokokken

Presentatie Vasteprik-dag 2013

Informatie over achtergrond en praktijk voor professionals. De pdf-versie vindt u onder Download in de rechterkolom.

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Presentaties / Verandering vaccinatieschema pneumokokken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu