RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De ‘big data’ van het lichaam, Ingrid Geesink

Van e-health tot stappenteller, van genetische test tot biomarker. Ons lichaam wordt steeds beter meetbaar, en met het beschikbaar komen van grotere hoeveelheden data over onze gezondheid en ons gedrag, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor monitoring en (zelf) controle van ziekte en zorg, voor vroege detectie en preventief ingrijpen.

Wat weten we van al die meters en apparaten? Wat leveren ze op en wat kan de zorgverlener en patiënt (van de toekomst) eruit aflezen? In ‘big data’ van het lichaam geeft Ingrid Geesink een verkenning van wat het betekent als ons lichaam en onze gezondheid digitaal worden.

Dr. I. (Ingrid) Geesink, coördinator thema Ziekte en Gezondheid
Rathenau Instituut www.rathenau.nl

Home / Documenten en publicaties / Presentaties / De ‘big data’ van het lichaam, Ingrid Geesink

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu