RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De toekomst van innovatie, Eva Asscher en Martina Cornel

Dr. E (Eva) C.A. Asscher, wetenschappelijk secretaris, Gezondheidsraad Prof. dr. M. (Martina) C. Cornel, hoogleraar Community Genetics & Public Health Genomics - VUmc Samenvatting en samenspraak over het begin april uitgebrachte Gezondheidsraadadvies over de uitbreiding van de hielprikscreening.

Op 8 april 2015 is het Gezondheidsraadadvies over mogelijk toekomstige uitbreiding van de hielprikscreening openbaar gemaakt. In deze presentatie een toelichting op het Gezondheidsraadadvies en een gesprek over de volgende stappen.  

Download

Home / Documenten en publicaties / Presentaties / De toekomst van innovatie, Eva Asscher en Martina Cornel

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu