RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Workshop F / Neonatale hielprikscreening: resultaten van de invoering CF m.i.v. 1 mei 2011

De screening op Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte) is op 1 mei 2011 toegevoegd aan de neonatale hielprikscreening. Deze workshop geeft u informatie over de resultaten tot nu toe.

In de rechterkolom vindt u de presentaties van de sprekers:

  • Mw. dr. Jeannette Dankert-Roelse, kinderarts-pulmonoloog
  • Dr. Hans Gille, klinisch moleculair geneticus, VUmc, Amsterdam
  • Mw. drs. Marjo Oey, arts M&G en medisch adviseur, RIVM-RCP, Bilthoven

Download

Home / Documenten en publicaties / Presentaties / PNS-conferentie 2012 / Workshop F / Neonatale hielprikscreening: resultaten van de invoering CF m.i.v. 1 mei 2011

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu