RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Presentatie om professionals te informeren. U mag deze presentatie of onderdelen ervan gebruiken voor activiteiten in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Gebruik daarbij bronvermelding RIVM.

Hoewel deze presentatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld en wordt onderhouden, kunnen gebruikers van deze presentatie of onderdelen ervan geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. De presentatie wordt periodiek uitgebreid en geactualiseerd. Op www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl vindt u altijd de meest actuele informatie over de vernieuwing van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. 

U vindt de presentatie in de kolom 'Download'.

Home / Documenten en publicaties / Presentaties / Vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu