RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Handleiding ISIS-AR

Deze handleiding geeft een overzicht van ISIS-AR en beschrijft de belangrijkste processen en procedures van de gegevensverzameling. Onder anderen worden beschreven de procedure en dataspecificaties voor het aanleveren van maandelijkse gegevensbestanden, de kwaliteitsprocessen en de werkwijze rond gegevensverstrekking aan derden.

De handleiding kunt u met de link aan de rechterkant van dit document downloaden.

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Handleiding ISIS-AR

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu