RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaarplan Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding 2016 - 2017

Het programma regionale ondersteuning infectieziektebestrijding maakt inmiddels een onmisbaar onderdeel uit van de organisatie van de infectieziektebestrijding in Nederland. In 2016 bestaat deze structuur 10 jaar. Zolang deze bestrijding op decentraal niveau georganiseerd blijft, is er een structuur nodig die de centrale beleids- en ondersteunende afdelingen op VWS en CIb verbindt met de regionale uitvoeringsorganisaties. De regionale ondersteuning bestaat uit Regionaal arts Consulenten (RAC) , Consulenten Openbare Medische microbiologie (COM), Regionaal Veterinair Consulenten (RVC), Alimentair Consulenten (AC) en Regionaal consulenten Tuberculosebestrijding (RTC).

Het blijft belangrijk om de-activiteiten toetsbaar en zichtbaar te maken; we doen dat onder andere middels deze jaarplanning voor de komende 2 jaar. 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Jaarplan Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding 2016 - 2017

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu