RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaarverslag Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding 2011-2012

Jaarverslag van de Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding. Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van vier groepen consulenten:
De regionaal arts-consulenten infectieziektebestrijding (RAC), de consulenten openbare medische microbiologie (COM), de consulenten tuberculosebestrijding (RTC) en de regionaal veterinair consulenten (RVC). Hierin wordt  verslag gedaan over 2011-2012: projecten, werkgroepen en andere activiteiten waarbij de verschillende consulenten bij betrokken waren.

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Jaarverslag Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding 2011-2012

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu