RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaarverslag Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding 2013

Jaarverslag van de Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding. Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van vier groepen consulenten:
De regionaal arts-consulenten infectieziektebestrijding (RAC), de consulenten openbare medische microbiologie (COM), de consulenten tuberculosebestrijding (RTC) en de regionaal veterinair consulenten (RVC). Hierin wordt  verslag gedaan over 2013; projecten, werkgroepen en andere activiteiten waarbij de verschillende consulenten bij betrokken waren.

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Jaarverslag Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu