RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programmabericht EXTRA 2014

Verslag activiteiten en vooruitblik vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen

In dit Programmabericht EXTRA staan berichten over bijzondere, leuke en informatieve activiteiten die landelijke organisaties, GGD'en en het RIVM hebben uitgevoerd in het kader van het 'vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen'. Ook worden de programmaresultaten toegelicht en komen de speerpunten voor de toekomst aan de orde. Het programmabericht EXTRA verschijnt één keer per jaar.

tweemannenlopengearmd

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Programmabericht EXTRA 2014

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu