RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programmabericht EXTRA 2015

Het programmabericht EXTRA verschijnt éénmaal per jaar en wordt verspreid onder alle partners van het HBV-vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Naast de reguliere programmaberichten, willen we u met dit programmabericht EXTRA uitgebreider informeren over bijzondere, leuke en informatieve activiteiten die GGD'en en landelijke organisaties in het kader van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen in het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Daarnaast geven we inzage in de behaalde resultaten en kondigen we plannen voor de komende jaren aan.

 
mannen lopen gearmd

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Programmabericht EXTRA 2015

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu