RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brochure 'Bezwaren tegen vaccinaties. Perspectief van de weigeraar'

Deze brochure geeft achtergronden over ouders die vaccinaties afwijzen of er aan twijfelen.

In de rechterkolom kunt u het document downloaden.

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Brochure 'Bezwaren tegen vaccinaties. Perspectief van de weigeraar'

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu