RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Referentiecijfers incidentiemeting

Jaarlijks worden voor het SNIV project (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) referentiecijfers opgesteld. Hierin wordt verwezen naar de gemiddelde wekelijkse incidenties zoals die berekend zijn op basis van de data geregistreerd door de aan SNIV deelnemende verpleeghuizen. Het idee is dat referentiecijfers voor deelnemers en niet deelnemers de mogelijkheid bieden om te kijken wat voor infectie-incidentie een vergelijkbaar verpleeghuis heeft op basis van een bepaald kenmerk (bv. grootte, inrichting van het verpleeghuis) en dat dit voor de toekomst aanknopingspunten biedt voor infectiepreventie.

De referentiecijfers over de jaren 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 zijn als aparte documenten te downloaden.

Download

Zie ook

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Referentiecijfers incidentiemeting

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu