RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inventarisatie voorzieningen

Evaluatie handhygiëne infrastructuur

Met behulp van deze checklist wordt in kaart gebracht of de voorzieningen en de handhygiëne producten voldoen aan de richtlijnen.

De evaluatie zou moeten worden uitgevoerd door de coördinator van het project of een ander aangewezen en geïnformeerd persoon (bijvoorbeeld een afdelingscoördinator, hoofdverpleegkundige of adviseur infectiepreventie).

Handen wassen

Download

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu