RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kerncijfers

Kerncijfers

Het NTR is een dynamisch bestand. Op dit moment (2018) wordt gewerkt aan het rapport met diagnostische gegevens van het aantal patiënten van het voorgaande kalenderjaar (2017) en met een update van de gegevens mbt behandelresultaat van de 2 jaren daaraan voorafgaand (2015 en 2016). De peildatum van de toevoegingen aan het NTR dit jaar is 05-03-2018. In de kerncijfers (online vanaf 19-03-2018) zijn de eerste gegevens over de patiënten gediagnosticeerd in 2017 weergegeven.

 

Definities en afkortingen in rapportages over tuberculose

In de kwartaalrapportages, kerncijfers en in het surveillancerapport over tuberculose worden bepaalde begrippen en afkortingen gebruikt. In dit document een overzicht van de definities en meest gebruikte afkortingen

Download

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu