RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgangsrapportage moleculaire typering HBV

In januari 2004 is een onderzoek gestart naar de moleculaire epidemiologie van het hepatitis B virus (HBV) met als doel om de effectiviteit van het landelijke HBV vaccinatieprogramma voor gedragsgebonden risicogroepen en de verspreiding van HBV in Nederland te bestuderen. Alle GGD-en en de meeste laboratoria doen mee aan het onderzoek, wat inhoudt dat zij van alle patiënten met een acute HBV-infectie epidemiologische gegevens en een bloedmonster insturen. Inmiddels is in Nederland, mede op basis van gegevens uit dit onderzoek, ook overgegaan op universele vaccinatie tegen hepatitis B en worden alle kinderen geboren na 1-8-2011 ook gevaccineerd tegen hepatitis B.

 

Download

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Voortgangsrapportage moleculaire typering HBV

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu