RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgangsrapportages GRAS

Het doel van het Gonokokken Resistentie tegen Antibiotica Surveillance (GRAS) programma in Nederland is het uitvoeren van een landelijke resistentie surveillance met behulp van de isolaten van de patiënten die via de SOA centra en bijbehorende laboratoria zijn gediagnosticeerd en onderzocht om inzicht te krijgen in het voorkomen van resistentie in Nederland.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Voortgangsrapportages GRAS

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu