RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Erratum

N.H.T.M. Dukers-Muijrers, F. Koedijk, C.J.P.A. Hoebe

Standaard op hivtesten bij soacentra; een evaluatie van deze opt-outstrategie in Zuid-Limburg.
Infectieziekten Bulletin Jaargang 21, nr. 7, september 2010 (348Kb).

In het betreffende artikel staat vermeld dat bij opt-outbeleid op soacentra, cliënten op hiv getest worden zonder expliciete informatie vooraf. Dit is feitelijk onjuist. Tijdens een soaconsult wordt de cliënt altijd uitgelegd op welke soa (inclusief hiv) standaard wordt getest en wat deze soa inhouden.

Er wordt niet expliciet toestemming gevraagd voor de hivtest. Als de cliënt uitleg heeft gehad op welke soa (inclusief hiv) standaard wordt getest en akkoord is met deze standaard soatesten, gaat hij/zij ook akkoord met de hivtest. Als de cliënt de hivtest of een andere soatest niet wil dan moet hij dat op dat moment aangeven.

Download

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu