RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Juni 2010

Gesignaleerd

  • Gesignaleerd

Uit het veld

  • Acute hepatitis B bij een volledig gevaccineerde en gecontroleerde gezondheidszorgmedewerker

Berichten

  • Evaluatie van hepatitis B-beleid in de regio Noord-Nederland
  • Polio, een gevreesde kinderziekte

Artikelen

  • Rabiës postexpositieprofylaxe in Nederland: Knelpunten rond indicatiestelling MARIG
  • Surveillance van MRSA in Nederland in 2008

Registraties Infectieziekten

  • Meldingen Wet publieke gezondheid
  • Meldingen uit de virologische laboratoria
  • Meldingen MRSA

Vragen uit de praktijk

  • Is dit een tijgermug?

 

Download

Gerelateerde onderwerpen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu