Inhoud april 2011

 • Gesignaleerd 22 april 2011

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland.

 • Uitbraak van Shigellose op een basisschool 22 april 2011

  R. Koene, P. Sturm

  In 2008 was er in de regio Nijmegen een uitbraak van Shigella sonnei op een basisschool (groep 1-2). De Shigella-uitbraak ontstond 1 dag nadat een meisje van 4 jaar terugkwam op school na een korte opname in het ziekenhuis vanwege gastro-enteritis en dehydratie. Ze was niet behandeld met antibiotica en was ontslagen uit het ziekenhuis zonder verschijnselen van diarree. Toen de GGD contact had met de ouders om hen te adviseren het kind thuis te houden, was ze al op school geweest, waar ze 1 keer ontlasting had gehad. Daarop ontwikkelden 5 van de 25 klasgenoten binnen 3 dagen klachten van diarree op basis van een Shigella-infectie. Daarnaast bleken de moeder van de indexpatiënt en een moeder van één van de geïnfecteerde klasgenoten besmet. Het was onduidelijk waar de indexpatiënt de Shigella had opgelopen. Het gezin was niet in het buitenland geweest.

 • Ontwikkelingen in respiratoire infecties in Nederland in 2009 22 april 2011

  F. Dijkstra, T.M. van ’t Klooster, P. Brandsema, A.B. van Gageldonk-Lafeber, A. Meijer, W. van der Hoek

  Dit artikel beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in respiratoire infectieziekten in 2009, naar aanleiding van het rapport Jaarrapportage surveillance respiratoire infectieziekten 2009. Het beeld in 2009 werd beheerst door de influenzapandemie en door de grootste uitbraak van Q-koorts die ooit in de wereld is beschreven. Het beloop van de pandemie was mild en was vergelijkbaar met het beloop in andere Europese landen. Dankzij de inspanningen van vele veldpartijen en de inzet van veel surveillance-instrumenten was het mogelijk om tijdig inzicht te krijgen in het epidemiologisch beloop van deze zeer grote uitbraken, ter ondersteuning van beleid en bestrijding. Er waren geen opmerkelijke bevindingen in 2009 in de surveillance van buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking, legionellose en psittacose. Wel was voor het eerst in vele jaren sprake van een kleine toename in het aantal patiënten met tuberculose.

 • Is dit een uitbraak? 22 april 2011
 • Effectieve communicatie van het team infectieziektebestrijding van GGD Regio Twente met gemeenten 22 april 2011
 • Tool om norovirusuitbraken gerelateerd aan voedsel te selecteren 27 april 2011

  Norovirus is een van de meest voorkomende veroorzakers van uitbraken van gastro-enteritis in Nederland. (1) Hoewel persoon-op-persoontransmissie het meest voorkomt, wordt norovirus vaker dan gedacht overgedragen via voedsel. Na introductie van het virus door voedsel kan persoon-op-persoontransmissie zorgen voor verdere verspreiding. Omdat de uitbraken van voedselinfecties meldingsplichtig zijn volgens de Wpg is het belangrijk deze te herkennen. Binnen het RIVM is een Excel tool ontwikkeld waarmee uitbraken gerelateerd aan voedsel geselecteerd kunnen worden uit de grote hoeveelheid aan van norovirus verdachte uitbraken die de GGD jaarlijks behandelt. (2) Het aantal uitbraken waarbij na gebruik van de selectietool nog serieus gekeken moet worden naar de rol van voedsel (bronopsporing) kan hiermee in principe worden teruggebracht tot eenderde. De bruikbaarheid van deze tool voor de GGD wordt in samenwerking met de nVWA in dit stuk beschreven.

 • Kan een hoofdluis zwemmen? 27 april 2011

  Al enkele jaren krijgt de LCI incidenteel de vraag of hoofdluizen via zwemwater over kunnen zwemmen naar andere kinderhoofden. Enige tijd geleden kwam deze vraag binnen nadat kinderen de toegang tot een zwembad was geweigerd omdat zij hoofdluis hadden. Onlangs werd de vraag opnieuw gesteld nadat ouders op Belgische websites hadden gelezen dat hoofdluis via zwemwater overdraagbaar is

 • Aankondigingen 27 april 2011
 • Registraties infectieziekten 27 april 2011
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu