Inhoud december 2011

 • MRSA-overzicht 20 december 2011
 • Zeeuwse baby met mazelen 20 december 2011

  F. Groenendijk- Beijersbergen van Henegouwen, E. van Dijk

  Eind mei 2011 kreeg GGD Zeeland te maken met een melding van mazelen bij een 10 maanden oude baby. Tot op heden gaat het om een enkel geval met onbekende bron.

 • Gesignaleerd december 2011 21 december 2011

  In deze gesignaleerd aandacht voor cryptococcus gattii, Aspergillus fumigatus, Salmonella Heidelberg, hepatitis A, Salmonella Strathcona, Shigellose, tuberculose, malaria, Bunya-virus, Lloviuvirus, Antrax, Vibrio Alginolyticus, en teken.

 • Malaria zonder tropenbezoek 21 december 2011

  I.M. van Disseldorp, C.J.M. Koomen, P.B.G. ten Ham

  In april 2011 ontving de GGD Hollands Midden een melding van malaria, een groep C-meldingsplichtige infectieziekte volgens de Wet publieke gezondheid. De patiënt was een 59-jarige Nederlandse vrouw die nog nooit buiten Nederland was geweest. De mogelijke bron was transfusiebloed van een donor die enige jaren in de tropen was geweest.

 • Hepatitis C: aandacht en opsporing verzocht! 21 december 2011

  L. Rust, L. Singels, N.J. de Wit, C.W. Helsper

  Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft op advies van de Gezondheidsraad in 2005 een nationale hepatitis C-campagne geïnitieerd. Het doel van deze campagne was het vergroten van kennis en bewustzijn over hepatitis C en het bevorderen van gerichte diagnostiek. In dit artikel vindt u een beschrijving van de opzet, de uitvoering en de eerste resultaten van de nationale hepatitis C-campagne. Het eindrapport van de campagne is te vinden op GGD Kennisnet.

 • Aangifte acute hepatitis B in 2010 21 december 2011

  F.D.H. Koedijk, M.A.B. van der Sande, S.J.M. Hahné

  In 2010 werden 191 gevallen van acute hepatitis B in Nederland gemeld (incidentie: 1,2/100.000 inwoners), een afname van 8% in vergelijking met 2009. Bij zowel mannen als vrouwen blijft onbeschermd seksueel contact de meest gerapporteerde risicofactor voor acute hepatitis B.

 • Intensieve surveillance van STEC in Nederland in 2010 21 december 2011

  I.H.M. Friesema, C.M. de Jager, A.E. Heuvelink, W.K. van der Zwaluw, S. Kuiling, J.T.M. Zwartkruis, W. van Pelt

  In 2010 werden 52 patiënten met een STEC-O157-infectie gediagnosticeerd, wat neerkomt op 0,32 ziektegevallen per 100.000 inwoners (1999-2009: 0,22-0,35 per 100.000, exclusief uitbraken). In 2010 werden ook 81 patiënten met een STEC non-O157-infectie gediagnosticeerd: meest gevonden O-groepen waren O63(13), O91(8), O26(6) en O103(6). Van de STEC-O157-patiënten werd 49% opgenomen in een ziekenhuis (33-54% in eerdere jaren) ten opzichte van 16% van de STEC non-O157-patiënten (11-14% in 2008-2009). Drie kinderen met een STEC-O157-infectie (6%; 2-21% in eerdere jaren) en 1 kind met een STEC-O26-infectie ontwikkelden het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS). Uit de vergelijking van de cases met de controles kwam consumptie van rauw/ongaar vlees, met name filet américain als risicofactor voor STEC non-O157-infecties naar voren. Op basis van de testuitslagen van de laboratoria die ook STEC non-O157 kunnen detecteren, wordt geschat dat het daadwerkelijke aantal STEC non-O157-infecties in 2010 in Nederland 2,3 keer hoger lag dan het aantal STEC O157-infecties.

 • POC-diagnostiek voor ontwikkelingslanden, ook voor Nederland? 21 december 2011

  R. Pastoor, H.L. Smits


  In veel ontwikkelingslanden komen nog steeds veel ‘neglected diseases’ voor die wij al lang niet meer kennen. Vooral de sociaal zwakkeren worden hiervan de dupe omdat voor deze groepen medische voorzieningen en laboratoria doorgaans slecht bereikbaar zijn. Door toepassing van point-of-care-testen (POC) kan makkelijker en sneller op locatie diagnostiek worden uitgevoerd en een betere behandeling gegeven worden. Hoewel POC-testen in diagnostische kwaliteit soms onderdoen voor de referentietest, kan deze vorm van sneldiagnostiek toch ook in Nederland een waardevolle aanvulling zijn voor bijvoorbeeld reizigers met een geïmporteerde en hier zeldzame ziekte en bij uitbraken van ziekten die een snelle respons vereisen.

 • Hoeveel MARIG mag er in een vinger? 21 december 2011

  T. Oomen


  Een reiziger meldt zich bij de GGD na terugkomst uit Bali waar hij door een zwerfhond in de hand was gebeten, door de huid heen. De GGD komt in overleg met het RIVM tot een indicatiestelling voor rabies postexpositieprofylaxe. Het gaat om iemand van 90 kg met een kleine wond aan de vinger.

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 44 2011 21 december 2011
 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 44 2011 21 december 2011
 • LCI-richtlijnen 21 december 2011
 • LCI-draaiboeken 21 december 2011
 • Symposium 21 december 2011

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / December 2011 / Inhoud december 2011

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu