RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van veelvoorkomende afkortingen

 • BMR Bof, mazelen, rodehond
 • CIb Centrum Infectieziektebestrijding
 • DaKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio
 • ECDC European Centre for Disease Prevention and Control
 • GBA Gemeentelijke Basis Administratie
 • HPA Health Protection Agency
 • HPV Humaan papilomavirus
 • LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding
 • MARIG Menselijk Anti Rabiës ImmunoGlobuline
 • Ministerie IM Infrastructuur en Milieu
 • Ministerie VWS Ministerie VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • MRSA Methicilline resistente Staphylococus aureus
 • NRBM Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis
 • nVWA Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
 • PFGE Pulsed field gel electrophoresis
 • RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • RVP Rijksvaccinatieprogramma
 • THZ Technische hygiënezorg
IB cover

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Mei 2011 / Lijst van veelvoorkomende afkortingen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu