Inhoud Februari 2012

 • Gesignaleerd 28 februari 2012

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland

 • Scabiesuitbraak in een wooncentrum 28 februari 2012

  D. Wijnberger, A.G. Kraaijeveld

  In het voorjaar van 2011 is de afdeling infectieziektebestrijding van GGD Gelre-IJssel betrokken geweest bij een uitbraak van scabies in een wooncentrum. Het bijzondere aan deze uitbraak was dat de sociaal verpleegkundige van de GGD niet alleen een adviserende en coördinerende rol had maar ook de ‘spin in het web’ was.

 • Thuisisolatie tijdens de Nieuwe Influenza A (H1N1)-pandemie: bij twijfel toch doen? 28 februari 2012

  A. Krom, B. Rump, M.F. Verweij, M. Bosschart, F. Woonink, C.J. Kessler, J.E. van Steenbergen


  Begin juni 2009. Een vrouw krijgt last van milde griepklachten na een reis naar de Verenigde Staten (VS). Haar huisarts verdenkt haar van een infectie met de Mexicaanse griep en stelt de GGD op de hoogte. De GGD verricht conform protocol influenzadiagnostiek, start contactonderzoek en verzoekt de vrouw om in afwachting van de diagnose thuis te blijven. (1) Haar man, die ook grieperig is teruggekomen uit de VS, voldoet tevens aan de casusdefinitie voor bemonstering. Hij zegt inmiddels klachtenvrij te zijn. De vrouw wil geen verdere contacten noemen maar verder verleent het echtpaar aanvankelijk alle medewerking: zij stemmen in met bemonstering door GGD-medewerkers en blijven thuis. Beiden blijken besmet en gaan akkoord met behandeling met Tamiflu. De man weigert echter tot 10 dagen na de eerste ziektedag thuis te blijven. Hij is zelfstandig ondernemer en werkt aan een overname waarbij grote belangen in het geding zijn. Ook de vrouw wil eerder naar buiten dan toegestaan. Ondertussen brokkelt in het land de steun voor het overheidsbeleid af, ook onder GGD medewerkers.

 • Ingezonden 28 februari 2012

  Commentaar op: Zeeuwse baby met mazelen, Infectieziekten Bulletin 22 (10)

 • Meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2009 en 2010 28 februari 2012

  I.H.M. Friesema, A.E.I. de Jong, W. van Pelt

  In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het aantal uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen gemeld bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de GGD’en het aantal meldingen aan de GGD van bacillaire dysenterie (shigellose), botulisme, brucellose, buiktyfus, cholera, hepatitis A en paratyfus A, B en C in 2009 en 2010. In 2009 was het aantal meldingen iets minder dan gemiddeld (35), met 342 zieken. In 2010 waren er 45 meldingen met in totaal 355 zieken. Salmonella en Campylobacter waren de belangrijkste veroorzakers van uitbraken, waarbij het aantal zieken hoger was voor Salmonella. In 2009 en 2010 meldde de NVWA respectievelijk 226 (911 zieken) en 217 (966 zieken) uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen. Bij 8-12% van deze uitbraken werd een ziekteverwekker in voedsel gevonden, meestal Bacillus cereus. Naast de meldingen van uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen kwamen in Osiris in 2009 en 2010 via de GGD’en ook aangiftes binnen van (meestal) individuele patiënten met andere mogelijk aan voedsel gerelateerde infecties. Shigella (bacillaire dysenterie) en hepatitis A blijven daarbij verantwoordelijk voor het grootste aantal zieken.

 • Werken aan zoonosen 28 februari 2012

  J. van der Giessen, P. Overgaauw

  Jaarlijks wordt door het RIVM in opdracht van en in samenwerking met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) het Nationale Symposium Zoönosen georganiseerd, waar nieuwe projecten en recente onderzoeksresulaten worden gepresenteerd. Onder de titel ‘Werken aan zoönosen’ was het thema in 2011 arbeidsgerelateerde zoönosen.

 • Wie consulteerde in 2010 de LCI en waarover? 28 februari 2012

  M.M. Kraaij-Dirkzwager, C.T. Heimeriks, C.M. Swaan

  De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM is in 2010 ruim 1000 keer
  geconsulteerd door professionals betrokken bij infectieziekten(bestrijding). Dit overzicht biedt een inkijkje in de vragen die aan de LCI worden gesteld. GGD’en zoeken het meest contact met de LCI (60% van de consultaties). De meeste vragen waren gerelateerd aan rabiës, Q-koorts en bof. De LCI wordt in toenemende mate door bedrijfsartsen benaderd met vragen over infectieziektepreventie en -bestrijding op de werkvloer.

 • 20ste Zwemwaterenquete: weinig nieuws onder de zon 28 februari 2012

  F.M. Schets, A.M. de Roda Husman


  Het jaarlijks onderzoek van het RIVM naar gezondheidsklachten door waterrecreatie leverde in 2010 geen verrassingen op. Het grootste deel van de meldingen bestaat uit huidklachten (72%) en mooi weer leidt tot meer meldingen. Vanwege klimaatverandering blijft monitoring van trends belangrijk. Vanaf zomer 2012 zal daarom een vernieuwde digitale zwemwaterenquête worden gebruikt voor het verzamelen van gegevens.

 • Een zwangere vrouw zonder aantoonbare antistoffen tegen rodehond, wat nu? 28 februari 2012

  De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM ontvangt met regelmaat vragen over de screeningsresultaten op rubella bij zwangere vrouwen: wat te doen als een vrouw te weinig antistoffen tegen rubella heeft?

 • 22e Transmissiedag infectieziekten 28 februari 2012

  Resistentie, een gevoelige zaak

 • Meldingen Wet publieke gezondheid t/m week 4, 2012 28 februari 2012

  Overzicht meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week week 4, 2012

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 4, 2012 28 februari 2012
 • Nationale surveillance van MRSA en CPE t/m week 4 (2012) 28 februari 2012

  In onderstaand overzicht vindt u de nationale surveillancedata van MRSA en CPE

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Februari 2012 / Inhoud Februari 2012

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu