RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gesignaleerd

Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland

Binnenland

Geval van tetanus na en hondenbeet

Eén dag nadat een 20-jarige man door een hond was gebeten in zijn onderbeen, kreeg hij een krampend gevoel rondom de beetwond en bezocht hij de huisarts. De patiënt was niet eerder gevaccineerd tegen tetanus en de huisarts diende tetanustoxoid toe. Een dag later werd de patiënt opgenomen in het ziekenhuis vanwege spierspasmen en krampen. Daar werd tetanusimmunoglobuline (TIG) toegediend en gestart met antibioticumbehandeling. Na enkele dagen ontwikkelden zich bij de man slikstoornissen, daarna stabiliseerden de klachten zich.

In 2011 zijn in totaal 5 tetanusgevallen gemeld waarbij het steeds ging om mensen boven de 60 jaar en geboren voor de invoering van de tetanusvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

(Bron: Osiris)

Weinig griep in Nederland

Het aantal griepgevallen in Nederland is eind januari laag. De incidentie van influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) bij de Continue Morbiditeits Registratie (CMR)Peilstations van het Nederlands instituut onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) ligt nog onder de epidemische grens van 51 per 100.000 inwoners. In week 3 werden 30 mensen op de 100.000 inwoners met IAZ gerapporteerd. (Figuur 1)

IAZ werd door de huisartsen het vaakst gezien bij jonge kinderen (0-4 jaar). Bij typering wordt merendeels Respiratoir Syncytieel Virus (RSV), soms influenza A (H3) en sporadisch influenza B gedetecteerd.

In de Weekly Influenza Surveillance Overview (link http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/pages/weekly_influenza_surveillance_overview.aspx) van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) staat dat in de meeste Europese landen de influenza-activiteit momenteel nog laag is, behalve in Spanje en Italië met een gemiddelde activiteit. Het percentage influenzapositieve monsters neemt echter wel wat toe en er wordt voornamelijk influenza A (H3) aangetoond.

(Bron: NIVEL)

Figuur 1 Nederland seizoen 2011-2012 IAZ-consulten per 100 

Buitenland

Totaaldrugresistente tuberculose in India

In India zijn 4 patiënten met een totaaldrugresistente tuberculose (TDR-tbc) gediagnosticeerd. Dit is het tweede TDR-tbc-cluster dat beschreven is naast een cluster in 2009 in Iran. TDR-tbc is ongevoelig voor alle gangbare eerste- en tweedelijnsmedicatie. De prognose voor TDR-tbc-patiënten is dan ook slecht. Bij 3 van de patiënten uit India is een anamnese afgenomen en daaruit bleek dat ze na een eerder gediagnosticeerde multidrugresistente tuberculose (MDR-tbc) verkeerd gekozen en verkeerd gedoseerde medicatie hadden gekregen die was voorgeschreven door verschillende artsen; de medicatie werd bovendien zonder supervisie ingenomen. De extra resistentie lijkt daarom verworven. India heeft ruim 100.000 geregistreerde MDR-tbc-patiënten, van wie slechts 1% toegang heeft tot de juiste medicatie en toegediend volgens Directly Observed Treatment (DOT). Het werkelijke aantal MDR-tbc-patiënten in India is waarschijnlijk vele malen hoger omdat adequate laboratoriumdiagnostiek veelal ontbreekt. Veel MDR-tbc-patiënten krijgen niet de juiste medicatie voorgeschreven wat kan leiden tot extensief resistente tuberculose (XDR-tbc) en uiteindelijk ook TDR-tbc. De vraag is hoe overdraagbaar deze vrijwel onbehandelbare vorm van tuberculose is. In de ECDC-surveillance van internationale transmissie van MDR/XDR-tbc in Europa, die gecoördineerd wordt door het RIVM, is gebleken dat ongeveer de helft van de onderzochte MDR/XDR-tbc-gevallen in de Europese Unie het gevolg is van overdracht en niet van verworven resistentie in individuele patiënten. Een goede surveillance van resistente tuberculose in Nederland blijft van groot belang.

(Bron: Clinical Infectious Disease)

Mazelenuitbraak in de Oekraïne

Er is een mazelenuitbraak gaande in de Oekraïne. Eind december waren er 1.112 gevallen gemeld, vooral in het westen van het land. In de Oekraïne is de vaccinatiegraad voor mazelen laag. In 2010 was 56 % eenmaal gevaccineerd en 41 % tweemaal gevaccineerd. In 2001 en 2006 waren er grote epidemieën van mazelen in de Oekraïne met respectievelijk 16.970 en 42.724 gemelde gevallen. Het ECDC noemt de toename van mazelen, in combinatie met een lage vaccinatiegraad zorgelijk, omdat de Oekraïne in juni samen met Polen gastland is voor het Europese kampioenschap voetbal.

(Bron: ECDC)

Legionellosecluster na verblijf in Costa Blanca, Spanje

Het ECDC meldt een cluster van legionella-patiënten gerelateerd aan een hotel in Calpe aan de Costa Blanca in het zuidwesten van Spanje. De diagnose is bevestigd bij 13 toeristen (12 Britten en 1 Spanjaard) en 3 personeels-leden die in dit hotel verbleven of werkzaam waren. Drie van hen zijn overleden. Bij het European Legionnaires’ disease Surveillance Network (ELDSNet) zijn ook 2 Franse patiënten gemeld. Half januari zijn bestrijdingsmaatregelen genomen en bleken watermonsters in eerste instantie negatief. Later werden echter positieve watermonsters gevonden. Er zijn geen koeltorens in de omgeving van het hotel. Het hotel werd op 2 februari gesloten. Er zijn tot op heden geen Nederlandse patiënten gemeld met een link naar dit hotel.

Dengue-epidemie in Suriname

Suriname lijkt te kampen te hebben met een verheffing van dengue. Dengueverheffingen in het regenseizoen zijn gebruikelijk, maar volgens het Surinaams Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) lijkt de verheffing dit jaar hoger dan in voorgaande jaren. Het BOG heeft sinds december de muggenbestrijding in Groot Henar en de westelijke polders in Nickerie geïntensiveerd. Volgens het BOG is het aantal nieuwe gemelde gevallen aan het afnemen en is de epidemie over haar hoogtepunt heen.

(Bronnen: lokale media)

Auteur

E. Fanoy, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

Correspondentie:

E. Fanoy | Ewout.Fanoy@rivm.nl


IB cover

Download

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu