Inhoud Januari 2012

 • Gesignaleerd 25 januari 2012

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 29 december 2011.

 • Risico op de rivier: een norovirusuitbraak op een riviercruiseschip 25 januari 2012

  P.J. Cornelissen, N.A.M. Leerssen, A.J. Tjaden-van der Laan, W.L.M. Ruijs

  Eind 2010 werden op een riviercruiseschip 35 van de 85 passagiers en 7 van de 25 bemanningsleden ziek. Het bleek te gaan om een norovirusinfectie. Ondanks grondige schoonmaak bij de wisseling van de passagiersgroep en het vervangen van de complete bemanning, traden ook ziektegevallen op onder de nieuwe groep passagiers en bemanning. Nadat het schip uitgebreid was gedesinfecteerd, tijdens een door de gemeente opgelegd vaarverbod, is het weer uitgevaren. Er hebben zich geen nieuwe gevallen meer voorgedaan. Deze uitbraak toont dat voor desinfectie de tijd genomen moet worden. Ook zijn verbetervoorstellen gedaan voor het aanpassen van de LCI-richtlijn Calicivirus.

 • Effectieve verwijzing van chronische hepatitis B-patiënten en bescherming van contacten door de GGD 25 januari 2012

  R.P.M. Koene, M.F. Lohuis , J. Terpstra , R. Wessel

  De GGD heeft een regiefunctie bij de begeleiding van de hepatitis B-patiënten en hun gezinsleden en doet bron- en contactonderzoek. De huisarts verwijst zijn patiënt, nadat chronische hepatitis B is vastgesteld, naar de specialist en voert vervolgens screening en vaccinatie uit. De effectiviteit van zowel het screenings- en vaccinatiebeleid door de huisarts, alsook van het doorverwijzen is onbekend. Met een interventieonderzoek is nagegaan of de GGD effectiever is dan de huisarts in het screenen en vaccineren van contacten van een hepatitis B-patiënt en het doorverwijzen van hepatitis B-patiënten naar de specialist.

 • Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2010 25 januari 2012

  I.H.M. Friesema, C.M. de Jager, W.K. van der Zwaluw, D.W. Notermans, C.A.M. van Heerwaarden, A.E. Heuvelink, A. van der Ende, L. Spanjaard en W. van Pelt

  Sinds 2005 bestaat een geïntensiveerde surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland. Vanaf 2006 worden daarbij ook de resultaten van de voedselmonitoring door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) betrokken. Sinds december 2008 is listeriose opgenomen in de lijst van meldingsplichtige ziekten. In dit artikel worden de resultaten beschreven over 2010 waarin 77 patiënten met listeriose gemeld werden bij het RIVM via de aangifte en/of door het insturen van een isolaat. Vier patiënten waren zwanger ten tijde van de Listeria-infectie, één kindje is overleden. Daarnaast zijn 13 volwassenen overleden. De incidentie in 2010 was 4,7 ziektegevallen per miljoen inwoners, wat ver-gelijkbaar is met 2009.

 • Nationale surveillance van MRSA en CPE t/m week 52, 2011 26 januari 2012

  Surveillancedata MRSA en Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae

 • China onder de Dom: hepatitis B- en C-screening bij Chinese migranten in Utrecht 26 januari 2012

  A.J. Bouwman-Notenboom, A.J. van Diemen, A. van Heerwaarden, C. Schout

  In 2011 ging de campagne China onder de Dom van start, in navolging van China aan de Maas (Rotterdam, 2009) en China aan de Noordzee (Den Haag, 2010). (1) Bij deze eerdere campagnes werden Chinezen gescreend op hepatitis B. In China ligt het percentage dragers van hepatitis B tussen de 8 en 15% (afhankelijk van de provincie) terwijl dat in Nederland 0,3% bedraagt. (1) Bij de campagnes in Rotterdam en Den Haag werd bij Chinese migranten een hepatitis B-dragerschapspercentage van respectievelijk 9 en 5% gevonden. (1, 2) De prevalentie van hepatitis C in China is 3% (3), terwijl dit in de Nederlandse bevolking geschat wordt op 0,1-0,4%. (4)

 • Meldingen uit de virologische laboratoria t/m week 52 2011 26 januari 2012

  De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, CIb, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, CIb, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid t/m week 52, 2011 26 januari 2012

  De meldingsplichtige infectieziekten zijn ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum.
  Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.

 • Chlamydia en gonorroe in Twente 2007-2010 26 januari 2012

  A.H. Haitsma, M. Besselse, K. Kampman


  GGD Twente heeft onderzoek gedaan naar de prevalentie van chlamydia en gonorroe in de periode 2007 tot en met 2010 in Twente. Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van gegevens van het Laboratorium Microbiologie Twente-Achterhoek. Dit laboratorium voert alle soadiagnostiek uit van de huisartsen, specialisten en de GGD in Twente.

 • Onderrapportage infectieziekte-uitbraken bij kinderdagverblijven 26 januari 2012

  H. Aangenend, K.Hoondert

  Van maart tot en met juni 2010 is door 2 studenten verpleegkunde van Hogeschool Arnhem-Nijmegen in opdracht van GGD Regio Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar de onderrapportage van meldingen volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid bij kinderdagverblijven: Het hoofd van een kindercentrum dient bij een ongewoon aantal zieken met maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard te melden aan de GGD'.

 • Betekent werken met varkensvlees ook een verhoogd risico op MRSA? 26 januari 2012

  T. Oomen


  Een vraag uit een verloskundigenpraktijk. Tijdens het intakegesprek van elke zwangere vrouw wordt een standaardvragenlijst afgenomen waarin ook wordt gevraagd of zij in contact komt met levende varkens of vleeskalveren of in de afgelopen 6 maanden in een buitenlands ziekenhuis is opgenomen geweest. Een Poolse mevrouw gaf aan dat ze in een fabriek werkzaam is waar (varkens)vlees wordt verpakt. Uiteraard gelden daar hygiënemaatregelen en wordt er met handschoenen gewerkt zo bleek bij doorvragen. De vrouw komt niet met levende varkens in contact. De vraag van de verloskundige is of ook het het werken met varkensvlees risicovol is en daar dus ook naar gevraagd moet worden.

 • LCI-richtlijnen 26 januari 2012
 • 22e Transmissiedag Infectieziekten: Resistentie, een gevoelige zaak 26 januari 2012

  Antimicrobiële resistentie is een groeiend probleem, ook binnen de openbare gezondheidszorg. Tijdens de Transmissiedag zal worden ingegaan op verschillende onderwerpen binnen de resistentieproblematiek. Binnen het onderwerp bacteriële resistentie wordt aan de hand van GGD-casuïstiek, het ontstaan van antibioticaresistentie belicht en welke soorten bacteriële resistentie er zijn. Ook zal vanuit verschillende perspectieven worden ingegaan op de ESBL-problematiek. In het onderwerp virale resistentie komt de ontwikkeling van resistentie tegen antivirale middelen door virussen aan bod. De focus hierbij zal liggen op uitbraken van influenza. Tot slot wordt binnen het onderwerp parasitaire resistentie ingegaan op de problematiek rond resistente hoofduizen. Binnen het programma is tevens ruimte gereserveerd voor posterpresentaties over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg.

 • EPIET programma 2012 26 januari 2012

  Training fellowships for intervention epidemiology in Europe

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Januari 2012 / Inhoud Januari 2012

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu