Inhoud juli 2012

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 24 12 juni 2012
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 24, 2012 12 juni 2012
 • Nationale surveillance MRSA en CPE tot en met week 24, 2012 12 juni 2012
 • Gesignaleerd - tot en met 14 juni 2012 09 juli 2012

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 14 juni 2012

 • Multidisciplinaire samenwerking bij de bestrijding van psittacose 09 juli 2012

  B.T.C. Brombacher, S. Speerstra, M. Schoo

  Dit veldbericht beschrijft een praktijkvoorbeeld van een bijna fataal verlopen infectie met Chlamydia psittaci bij een man met verminderde weerstand. Zijn parkieten waren de bron van infectie. Verschillende overheidsinstanties zijn betrokken geweest bij deze casus en door goede samenwerking konden effectieve bestrijdingsmaatregelen genomen worden en kon het gezin worden begeleid.

 • Uitbraak van gastro-enteritis onder hulpverleners na een zeer grote brand op een bedrijventerrein 09 juli 2012

  C.F.H. Raven, H. Augustijn, H.W. Jans Norovirusinfecties zijn vaak de oorzaak van gastro-enteritis in groepen mensen die dicht op elkaar leven. Uitbraken van norovirus komen dan ook regelmatig voor in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en op cruiseschepen. In deze casus was sprake van een uitbraak met dit virus in een veel minder gebruikelijke omgeving: een bedrijventerrein waarop veel hulpverleners werkzaam waren na een grote chemische brand.

 • Kinkhoestverdenking in gezin met zuigeling: wachten op diagnostiek of direct starten met antibiotica? 09 juli 2012

  T. Oomen

  Een kinderarts ziet een zuigeling van 3 weken met verkoudheids- klachten. Eén van de andere gezinsleden heeft hoestbuien en is getest op kinkhoest, maar de uitslag is nog niet bekend. Nu is er een monster afgenomen bij de zuigeling, dat voor PCR wordt doorgestuurd naar een laboratorium elders. De vraag is: nu starten met antibiotica of pas bij positieve diagnostiek?

 • Hoge incidentie van hivinfecties onder MSM na PEP: aanwijzingen voor aanhoudend risicovol seksueel gedrag 09 juli 2012

  J. Heuker, G. J.B. Sonder, I. Stolte, R. Geskus, A. van den Hoek

  Sinds 2000 kunnen mannen die seks hebben met mannen (MSM) na een risicovol seksueel contact postexpositieprofylaxe (PEP) voorgeschreven krijgen. Het jaarlijks aantal PEP-voorschriften nam sterk toe in de periode van 2000 tot en met 2009. Wij waren benieuwd of de verzoeken om PEP in toenemende mate afkomstig waren van een groep MSM die zich onderscheidde door ook na PEP-gebruik nog steeds risicovol seksueel gedrag te hebben. Indien dat het geval was zouden we onder deze groep een relatief hoge hivincidentie kunnen verwachten. Om deze hypothese te testen hebben we de hivincidentie onder MSM na PEP vergeleken met de hivincidentie onder MSM die deelnemen in de Amsterdamse cohortstudie (ACS), een cohort dat in 1984 is gestart en waarin gedurende de periode van dit onderzoek continu nieuwe MSM zijn opgenomen. De MSM in dit cohort worden als min of meer representatief beschouwd voor de populatie MSM in Amsterdam.

 • WHO-toolkit handhygiëne - My 5 moments vertaald en aangepast voor verpleeghuizen 09 juli 2012

  A. Haenen

  Dat handhygiëne een effectieve manier is om infecties te voorkomen is al bekend sinds Semmelweis. (1) Hoe handhygiëne moet worden uitgevoerd is vastgelegd in richtlijnen en protocollen. Deze richt-lijnen zijn ook in verpleeghuizen bekend maar de naleving ervan blijkt in de praktijk te wensen over te laten. (2,3) Om instellingen te helpen met een goed handhygiënebeleid, heeft de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) een toolkit over handhygiëne gemaakt. (4) De toolkit is echter vooral gericht op ziekenhuizen. Het projectteam Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) heeft de toolkit daarom vertaald in het Nederlands en toegespitst op de verpleeghuissituatie. De tookit staat op www.sniv.nl.

 • LCI-richtlijnen 09 juli 2012
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu