Inhoud maart 2012

 • Gesignaleerd 29 maart 2012

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 8 maart

 • Antibioticaresistentie in vogelvlucht 29 maart 2012

  E. Fanoy


  Met ‘antibioticaresistentie’ wordt de weerstand bedoeld van micro-organismen tegen de werking van antibiotica. In de vrije natuur worden antibiotica geproduceerd door schimmels. Sommige bacteriën hebben in de loop van de evolutie afweermechanismen ontwikkeld tegen deze voor hen schadelijke stoffen. Sporadisch komt bacteriële antibioticaresistentie dus al voor in het natuurlijke milieu waarin die schimmels voorkomen. Echter, begin vorige eeuw werden antibiotica door de mens ontdekt en vrij snel in grote hoeveelheden geproduceerd en gebruikt binnen de humane- en veterinaire gezondheidssector. Dankzij deze opkomst van antibiotica zijn veel levensbedreigende infecties succesvol behandeld. Maar ook werd er door het massale gebruik een selectiedruk gecreëerd op bacteriepopulaties. Wanneer er toename van antibioticaresistentie onder bacteriën plaatsvindt die ziekte kan veroorzaken bij de mens, kan dat leiden tot moeilijk behandelbare infecties. De eerste infectie met een penicillineresistente S. aureus werd in 1947, slechts 7 jaar na de eerste met penicilline behandelde patiënt, gedetecteerd. Sindsdien is antibioticaresistentie wereldwijd een toenemend probleem, zowel binnen- als buiten de ziekenhuismuren.

 • De GGD en bestrijding van resistente bacteriën: de Klebsiella Oxa-48-uitbraak in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam in 2011 29 maart 2012

  W.A. Schop, M. Trompenaars, A. Tjon-a-Tsien, P. Lavooij, J.H. Richardus

  De uitbraak met bacterie Klebsiella Oxa-48 in het Maasstad Ziekenhuis is uitgebreid in het nieuws geweest en heeft een grote impact gehad. Volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg), artikel 26: Meldingen instellingen hebben ziekenhuizen een meldingsplicht naar de GGD als er sprake kan zijn van verspreiding buiten het ziekenhuis. De GGD heeft daarbij 4 taken: bestrijding van eventuele verspreiding buiten het ziekenhuis, afstemming beleid met ketenpartners, contacten met politiek en bestuur en voorlichting en risicocommunicatie. De uitbraak in het Maasstad Ziekenhuis toont aan dat de bestrijding van resistente bacteriën niet alleen een ziekenhuisprobleem is, maar ook als een volksgezondheidsprobleem benaderd moet worden. Dit vraagt om een ander referentiekader en mentaliteit van professionals die werkzaam zijn op het terrein van de volksgezondheid.

 • Antibioticaresistentie: volksgezondheidsprobleem, dus ook GGD-probleem? 29 maart 2012

  A.M.L. Tjon-A-Tsien, W.A. Schop, J.H. Richardus

  GGD’en krijgen in toenemende mate vragen en casuïstiek met betrekking tot antibioticaresistentie. Het Landelijk Overleg Infectieziekten (LOI) is daarover een visiedocument aan het voorbereiden. Een aantal voorbeelden van recente problematiek in Nederland zijn: de Klebsiella Oxa-48 uitbraak, een uitbraak van Extended Spectrum Bèta-Lactamase (ESBL)-producerende E. coli-bacteriën in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, en de beginnende resistentie van E. coli tegen alle antibioticaklassen. De populatie ‘at risk’ neemt toe met toeristen die naar landen als Turkije en India reizen, daar een infectie of dragerschap oplopen en naar huis terugkeren als ‘vectoren’ van ESBL, Klebsiella Oxa-48, NDM-1 en andere resistente bacteriën. Daarnaast is er de groep van ‘medische toeristen’ die ervoor kiezen om operaties te laten uitvoeren tijdens hun vakantie, ook in gebieden met een hoge infectiedruk. In Engeland heeft deze trend geleid tot de introductie van NDM-1-resistente bacteriën zoals de panresistente ultimate superbug. Wat vinden we hiervan als GGD-professionals?

 • Antibioticagebruik en veehouderij: ESBL en MRSA in dieren en de genomen controlemaatregelen 30 maart 2012

  D. Mevius


  Het antibioticagebruik in Nederlandse veehouderij is hoog, zeker in vergelijking met de humane sector. Daardoor zijn ook de resistentieniveaus in dieren in de veehouderij hoog. De bezorgdheid over de ge-
  volgen hiervan voor de volksgezondheid heeft geleidt tot een aantal maatregelen, waaronder de reductiedoelstellingen in antibioticumgebruik (20% in 2011 en 50% in 2013). Het streefcijfer voor 2011 is bereikt, maar voor het oplossen van de huidige en toekomstige bedreigingen door multiresistente organismen in (voedselproducerende) dieren voor de volksgezondheid is een aanzienlijke verdere afname in gebruik noodzakelijk en op de langere termijn een verandering in de dierlijke productiesystemen.

 • ESBL-producerende bacteriën in onze groenten 30 maart 2012

  H.J.M. Aarts


  Extended Spectrum Bèta Lactamase (ESBL)producerende bacteriën worden steeds vaker aangetoond in ons voedsel. Vooral in voedsel van dierlijke oorsprong - met name kip - maar ook op groenten en fruit.

 • MRSA in the Dutch-German border region (Euregio) 02 april 2012

  A.W. Friedrich


  The prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from blood cultures is about 20 times lower in the Netherlands than in Germany. (1) The reason for this has been attributed to the stringent Dutch search and destroy policy and to optimized antibiotic stewardship. (2) Recently, mathematical simulations revealed how even regions with medium or high MRSA prevalence, as hypothesized for Germany, can control and reduce MRSA by adopting strategies for screening and precautionary isolation. Therefore, in the Dutch-German border region, healthcare institutions can learn from each other and the adaptation of the Dutch strategy in German healthcare facilities might help to prevent the intra and inter hospital spread of MRSA.

 • De dynamica van antivirale resistentie bij influenzavirussen 02 april 2012

  M. Jonges, A.Meijer


  Antivirale middelen worden gezien als waardevolle aanvulling op het gebruik van influenzavaccins. In deze bijdrage een analyse van resistentieontwikkeling bij beide klassen antivirale middelen. De les: continue waakzaamheid en monitoring is geboden.

 • Resistentie en hoofdluisbestrijding via sociale media 02 april 2012

  M. Braks, A. Hofstee


  Hoofdluis is niet ernstig, maar wel een wijdverbreid probleem op scholen en kinderdagverblijven. Er wordt dan ook veel gedaan om de bestrijding zo effectief en efficiënt mogelijk te maken. Onderzoek richt zich op resistentie van een belangrijke werkzame stof, permethrine, terwijl in de praktijk sociale media ingezet worden om ouders van benodige informatie te voorzien. Wordt bestrijding nu een ‘eitje’?

 • Baby eet honing, is er een risico op infantiel botulisme? 02 april 2012

  Bij een GGD wordt melding gedaan van een baby van een half jaar oud die een kwart boterham met honing heeft gegeten. Kan de baby nu botulisme oplopen? Welke maatregelen kunnen nog worden genomen?

 • Vasteprik-dag 02 april 2012

  26 april 2012

 • 8e Landelijke Hepatitis Dag 02 april 2012
 • 6e Symposium sociaal verpleegkundigen infectieziektebestrijding 02 april 2012
 • Meldingen uit de virologische laboratoria 02 april 2012

  tot en met week 8, 2012

 • Nationale surveillance van MRSA en CPE 02 april 2012

  tot en met week, 2012

 • Meldingen Wet publieke gezondheid 02 april 2012

  Tot en met week 8 2012

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu