RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6e Symposium sociaal verpleegkundigen infectieziektebestrijding

In elkaars keuken

Dit 6e symposium is gericht op kennis en overdracht van kennis. Zijn we op de hoogte van ontwikkelingen en de laatste stand van zaken op het gebied van laboratoriumonderzoek? Wat doen verpleegkundigen infectieziektebestrijding op dit moment aan onderzoek, wat zijn de (voorlopige) resultaten daarvan, en wat zijn de problemen bij het doen van onderzoek? Hoe zetten we nieuwe media in bij onze voorlichting en kun je die ook zelf ontwikkelen? Zijn we zelf wel goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied? Kortom: wat kunnen we van elkaar leren? Wij denken dat je dat het best doet door even over de schouder mee te kijken bij de ander en vragen te stellen om achter de geheimen van een goed product te komen.

Logo V&VN 

 

Wanneer: 11 mei 2012

Waar: RIVM, Bilthoven

Accreditatie: is aangevraagd bij de V&VN

Deelnamekosten: € 60 voor leden van de V&VN, voor niet-leden € 100

Programma en aanmelden: www.rivm.nl

Informatie: Ton Oomen | ton.oomen@rivm.nl | telefoon 030-274 7000

 


Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Maart 2012 / 6e Symposium sociaal verpleegkundigen infectieziektebestrijding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu