Inhoud september 2012

Overzicht van de bijdragen in het Infectieziekten Bulletin van september 2012

 • Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) en MRSA 17 september 2012

  Overzicht Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) en MRSA tot en met week 32 2012

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 32, 2012 12 juni 2012

  Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 32, 2012

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32 2012 17 september 2012

  Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 32 2012

 • Impactfactor voor Eurosurveillance bekendgemaakt 17 september 2012

  P. Bijkerk

  Recent heeft Eurosurveillance, het Europese peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift over epidemiologie,
  surveillance, preventie en bestrijding van infectieziekten, een eerste impactfactor ontvangen van 6,15.

 • LCI-richtlijnen 17 september 2012

  Wijzigingen en aanvullingen op richtlijnen en draaiboeken van het RIVM

 • Exanthemen: diagnostiek of niet? 17 september 2012

  M. Petrignani

  Bij de GGD komt een melding binnen van exantheem op een basisschool. In groep 4 zijn 5 kinderen met klachten. De verdenking is dat het om de vijfde ziekte gaat. Er is één zwangere leerkracht (19 weken), maar zij geeft geen les aan deze groep. Eén moeder van de zieke kinderen is 16 weken zwanger en ongerust. De GGD vraagt zich af of het zinvol is diagnostiek in te zetten, en zo ja alleen bij de kinderen, juist bij de zwangeren of bij beiden?

 • Preventie en behandeling van longontsteking bij ouderen 17 september 2012

  K. van Vliet, R. Perenboom
  Longontsteking bij ouderen is een aandoening die door behandelaren en beleidsmakers onderschat wordt. Uit een verkennend onderzoek door de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) naar de stand van zaken rond preventie en behandeling komt naar voren dat er meer aandacht moet komen voor preventieve maatregelen - bijvoorbeeld door een gezonde leefstijl te promoten - ter voorkoming van complicaties in ziekenhuizen. Ook moeten maatregelen genomen worden ter bevordering van snelle en accurate diagnostiek om tijdig tot adequate behandeling over te kunnen gaan. Daarnaast is, zeker bij co-morbiditeit, meer samenhang in de zorg gewenst om preventie en behandeling gecoördineerd aan te pakken, gericht op het optimaal dagelijks functioneren van de patiënt.

 • Breed overzicht van onderzoek tijdens Q-koortssymposium 17 september 2012

  K. Vermeer
  In het Trippenhuis in Amsterdam vond donderdag 7 juni het internationale Q-koortssymposium plaats. De 200 bezoekers kregen veel resultaten te horen uit lopende wetenschappelijke studies en lessons learned uit de Nederlandse epidemie van 2007-2009 door nationale en internationale experts. Bij de bestrijding van zoönosen is samenwerking tussen alle betrokken sectoren van groot belang, werd aan het eind van de dag nog eens benadrukt. Deze samenwerking werd formeel bezegeld met
  de ondertekening van een convenant tussen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), GGD Nederland, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het RIVM.

 • Overdracht van bofvirus van gevaccineerde patienten naar directe contacten 17 september 2012

  E. Fanoy, J. Cremer, J. Ferreira , S. Dittrich, A. van Lier, S. Hahné, H. Boot, R. van Binnendijk

  De bofuitbraak in 2007-2009 is aanleiding geweest voor nader onderzoek door het RIVM. De ziektegevallen deden zich vooral voor onder ongevaccineerden, maar er werden ook gevaccineerde patiënten met bof gemeld. Het was onduidelijk in welke mate de gevaccineerde kinderen een rol speelden bij de verdere transmissie van het bofvirus. De onderzoeksvragen waren: in welke mate scheiden gevaccineerde bofpatiënten bofvirus uit in speeksel? Hebben gevaccineerde bofpatiënten
  (on)gevaccineerde broertjes of zusjes besmet?

 • Surveillance van MRSA in Nederland in 2011 17 september 2012

  A. Haenen, G.N. Pluister, M. van Luit, T. Bosch, M.E.O.C. Heck, S. de Greeff, A.J. de Neeling
  Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle èta-lactam-antibiotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. Nederland heeft samen met Noorwegen en Zweden de laagste MRSA-prevalentie van Europa. In 2011 was 1,8% van de S. aureus-isolaten in Nederland een MRSA; dit is ten opzichte van 2010 een lichte stijging (1,6%). Surveillance is een belangrijk instrument om het effect van het MRSA-beleid te monitoren en te toetsen. Dit artikel beschrijft de bevindingen en bijzonderheden van de nationale surveillance van MRSA in 2011.

 • Gebruik van nieuwe media tijdens een infectieziekte-uitbraak, een analyse van de EHEC-uitbraak in 2011 17 september 2012

  L. van Velsen, D.J.M.A. Beaujean, L. van Gemert-Pijnen, J. Wentzel, J.E. van Steenbergen De opkomst van de nieuwe media (Facebook, Twitter en Wikipedia) biedt nieuwe mogelijkheden om te communiceren met burgers in tijden van een infectieziekte-uitbraak. Op dit moment is het echter onduidelijk welke rol zij kunnen spelen tijdens een uitbraak. Moeten GGD’en bijvoorbeeld gaan twitteren om burgers op de hoogte te houden? In andere crisissituaties, zoals natuurrampen (1) of de Arabische lente (2) bleken sociale media zeer waardevol, wat de indruk wekt dat ook publieke gezondheidsorganisaties deze media moeten meenemen in hun crisiscommunicatieplan. Deze studie wil bijdragen aan het vormgeven van deze communicatieplannen en heeft als hoofdvraag: Gebruiken burgers nieuwe media tijdens een infectieziekte-uitbraak om op de hoogte te blijven en om antwoorden te vinden op hun vragen? En indien dit het geval is, welke nieuwe media gebruiken ze dan en met welk doel?

 • Is er een link tussen veehouderij en het voorkomen van zoonosen bij mensen in Nederland? 17 september 2012

  G. Klous, J. van der Giessen
  Dit artikel beschrijft een studie die tot doel had een verband te vinden tussen de dichtheid aan (intensieve) veehouderij en het voorkomen van zoönotische infectieziekten bij mensen binnen de GGD-regio’s van Nederland.

 • Bijscholing voor huisartsen: maak het behapbaar 18 september 2012

  A.Dalhuijsen, J.Breemer Meldingen van aangifteplichtige ziekten door huisartsen zijn cruciaal voor een goede infectieziektebestrijding. De houding van de huisarts ten opzicht van melden is daarbij van grote invloed. De GGD Hollands Midden heeft een voorlichtingsavond georganiseerd om het melden door huisartsen te stimuleren. De reacties waren positief. Dit artikel geeft een beschrijving van de organisatie en uitvoering en kan dienen als blauwdruk voor dit soort scholingsbijeenkomsten elders in het land.

 • Gesignaleerd 18 september 2012

  E. Fanoy
  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 16 augustus 2012

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / September 2012 / Inhoud september 2012

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu