RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tweejaarlijkse nascholing van de Sectie Infectieziektebestrijding

De tweejaarlijkse nascholing van de sectie Infectieziektebestrijding van de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ-sib) is dit jaar op 12 en 13 september op het Forteiland te IJmuiden. Het thema is Resistance to change – de rol van de GGD in een veranderende samenleving.

De presentaties zijn gericht op de volgende onderwerpen:

  • De verbetering van de hivbestrijding in Nederland door meer kennis en inzet van betrokkenen;
  • Hoe kan de GGD-arts omgaan met verschillende risicopercepties;
  • Antimicrobiële resistentie;
  • Wat levert onderzoek van de academische werkplaatsen en de regio-onderzoeksgelden op? In hoeverre is er een praktijkvertaling van onderzoeksuitkomsten?

Informatie

  • Datum: 12-13 september
  • Locatie: Forteiland, IJmuiden
  • Doelgroep: artsen werkzaam in de infectieziekte-, soa-, en tuberculosebestrijding en in de medische milieukunde
  • Accreditatie is aangevraagd bij de AbSg voor 12 uur
  • Aanmelden http://www.sectieizb.nl/congressen.php 

Meer informatie op de website VIZ-sib

Namens het organisatiecomité en de VIZ-sib, de NVMM en de VwAwT,
Toos Waegemaekers, voorzitter van de VIZ-sib.

Tweejaarlijkse nascholing van de Sectie Infectieziektebestrijding 

IB cover

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / April 2013 / Tweejaarlijkse nascholing van de Sectie Infectieziektebestrijding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu