Inhoud 24.10

 • Gesignaleerd tot en met 14 november 2013 09 december 2013

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 14 november

 • De eerste 100 dagen van Jaap van Dissel 09 december 2013

  Jaap van Dissel begon op 15 augustus als directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Afkomstig uit de wereld van het academisch ziekenhuis was het CIb voor hem niet onbekend. Maar hoe is de overgang gelopen, hoe ervaart hij de media-aandacht en hoe kijkt hij vanuit zijn nieuwe positie aan tegen het vakgebied? We vroegen het hem en ontmoetten een gedreven en bedachtzame professional.

 • Blootstelling aan Borrelia miyamotoi door tekenbeten 09 december 2013

  Naast Borrelia burgdorferi sensu lato, de veroorzaker van de ziekte van Lyme, blijkt ook Borrelia miyamotoi in Nederlandse teken aanwezig. Het is nog onduidelijk in hoeverre B. myamotoi ziekteverschijnselen veroorzaakt. Van de 1040 geteste teken, verwijderd van mensen die door deze teken waren gebeten, bleken 37 teken (3,6%) positief voor B.miyamotoi. Meer dan de helft van alle teken en 23 van de 37 teken die besmet waren met B. miyamotoi waren zichtbaar vergroot en hadden zich dus enige tijd gevoed. B. miyamotoi werd in alle levensstadia van de teek gevonden, ook in larven. Onze bevindingen tonen voor het eerst aan dat mensen in Nederland, via tekenbeten, naast Borrelia burgdorferi sl. kunnen worden blootgesteld aan
  B. miyamotoi. Recentelijk is de eerste patiënt gemeld die vermoedelijk via een tekenbeet is geïnfecteerd met B.miyamotoi.(1)

 • Vegetatie en bodemomstandigheden zijn belangrijk in de transmissie van Q-koorts 09 december 2013

  W. van der Hoek, J.E. Hunink, J. van Leuken, A. Swart, P. Vellema, P. Droogers

  Dit onderzoek dat tijdens de Q-koortsepidemie (2007-2010) is uitgevoerd toont aan dat een lage vegetatiedichtheid en droge bodemomstandigheden mogelijk belangrijke factoren zijn in de transmissie van de bacterie Coxiella burnetii vanaf besmette melkgeiten bedrijven naar omwonenden. Dit suggereert dat melkgeitenbedrijven beter niet kunnen worden gevestigd in gebieden die gekenmerkt worden door weinig vegetatie en lage grondwaterstanden (bijvoorbeeld akkerbouw). De rol van lokale omgevingsfactoren en de interacties daartussen worden nog verder onderzocht. De resultaten kunnen relevant zijn voor andere zoönosen die via de lucht worden verspreid en waarbij mens-op-mensoverdracht geen belangrijke rol speelt.

 • Druggebruikers in Amsterdam: lopen ze nog risico op hiv? 09 december 2013

  N. van der Knaap, B.P.X. Grady, M.F. Schim van der Loeff, T. Heijman, A. Speksnijder, R. Geskus, M. Prins


  Om te evalueren of druggebruikers in de Amsterdam Cohort Studie (ACS) nog steeds risico lopen op hiv, hebben we trends in de hivincidentie en injecterend en seksueel risicogedrag van 1986 tot 2011 geanalyseerd. Tevens is in 2010 een soascreening (op chlamydia, gonorroe en syfilis) gedaan. Onder de 1298 deelnemers van de ACS, die een totale follow-up van 12.921 persoonsjaren (PJ) hadden, daalde de hivincidentie van 6/100 PJ in 1986 tot minder dan 1/100 PJ na 1997. Zowel het injecterend als seksueel risicogedrag daalden significant over de tijd. Van de 197 deelnemers aan de soascreening bleken slechts 5 personen (2,5%) een soa te hebben. In multivariabele analyse bleek het hebben van een vaste partner geassocieerd met onbeschermde seks. Hivgeïnfecteerde deelnemers rapporteerden minder onbeschermde seks dan deelnemers die niet met hiv geïnfecteerd waren. Deze bevindingen duiden op een gering risico op besmetting met hiv en soa. Dit suggereert dat druggebruikers geen significante rol meer spelen in de huidige verspreiding van hiv in Amsterdam.

 • Kennis over teken en Lyme op basisscholen toegenomen, maar screening kan beter 10 december 2013

  S. van Hoeven – Dekkers, N. van Limbeek, A. Rietveld

  Het aantal huisartsconsulten na een tekenbeet blijft stijgen. (1) In 2006 was dit de aanleiding voor de GGD Hart voor Brabant om onderzoek te doen naar de kennis over teken en de ziekte van Lyme op basisscholen. Het onderzoek was hierbij gericht op de maatregelen die basisscholen nemen voorafgaand en tijdens het schoolkamp in groep 8 omdat deze kampen vaak in de natuur worden gehouden. Uit het onderzoek bleek dat 80% van de ondervraagde scholen in 2006 géén aandacht had besteed tekenbeten en de ziekte van Lyme. Sinds 2008 stuurt de GGD Hart voor Brabant jaarlijks informatie over teken en Lyme naar alle basisscholen in de regio. De informatie die wordt verstuurd komt uit de landelijke toolkit Teken en Lyme. Om te kijken of het sturen van deze informatie geleid heeft tot meer kennis en het informeren van de leerlingen, is in 2013 opnieuw navraag gedaan bij basisscholen naar de aandacht voor tekenbeten en de ziekte van Lyme voor en tijdens de schoolkampen in groep 8.

 • Hepatitis C-virusinfectie: verspreiding en impact in Nederland 10 december 2013

  A. Urbanus

  Hepatitis C, hoe vaak komt dat nu in Nederland voor, wat zijn de risicogroepen en aan welke risicogroepen moet screening aangeboden worden? Omdat in 2004 de HCV-prevalentie in de algemene Nederlandse populatie geschat was op basis van beperkte data en er nieuwe behandelmogelijkheden waren, raadde de Gezondheidsraad aan om meer epidemiologische studies op te zetten om de huidige situatie in Nederland wat betreft hepatitis C in kaart te brengen. In lijn met dit advies werd door de academische werkplaats publieke gezondheid van AMC/GGD Amsterdam (nu Sarphati-initiatief) een onderzoek gestart wat zou moeten leiden tot evidence-based beleid en identificatie van (nieuwe) risicogroepen. In dit proefschrift wordt multidisciplinair onderzoek naar de epidemiologie van en de gevolgen voor de volksgezondheid van hepatitis C-virus (HCV) infecties besproken. Voor dit proefschriftzijn diverse veronderstelde hoogrisicogroepen in de algemene Nederlandse bevolking onderzocht,waaronder hivgeïnfecteerde mannen die seks hebben met mannen (MSM), migranten, mensen metmeerdere tatoeages en piercings en injecterende druggebruikers (IDG).

 • Lage hepatitis B-titer bij gezondheidsmedewerker: extra vaccinatie of niet? 10 december 2013

  Een vaak voorkomende situatie: een gezondheidsmedewerker die in het verleden is gevaccineerd tegen hepatitis B en een nieuwe baan krijgt: moet hij wel of niet opnieuw gevaccineerd worden? In dit geval gaat het om een gezondheidsmedewerker die een nieuwe baan krijgt in een tandartsenpraktijk. In de nieuwe werksituatie wordt in het kader van ‘verantwoord werkgeverschap’ onderzocht of de medewerker voldoende beschermd is tegen hepatitis B. De medewerker kan aantonen dat in 2003 de titer voor HBV bepaald is. Die was > 1000. Nu is het titeronderzoek herhaald en is het resultaat <2. Hoe moet deze uitslag geïnterpreteerd worden? Is er een indicatie voor een herhalingsvaccinatie?

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 44, 2013 10 december 2013
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 44, 2013 10 december 2013
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 44, 2013 11 december 2013
IB cover
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu