RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 44, 2013


Totaal

week 33-36

Totaal

week 37-40

Totaal

week

41-44

Totaal

t/m week

44 (2013)

Totaal

t/m week

44 (2012)

Enterovirus

112 
74
68 
631 
1032 

Adenovirus

91 43 
55 
1041 885

Parechovirus

14 16
29 
129 
345 

Rotavirus

25
15 
6 1445 
1164

Norovirus

65 
95 
144 
2209 
2089 

Influenza A-virus

2
1 4 2295
773

Nieuwe influenza A-virus

0
0
0
0
0

Influenza B-virus

1

967
52

Influenza C-virus

0
0
1

0

Para-influenza

20 23 
52 
485 358

RS-virus


3
1464 1338

Rhinovirus

83 169 
214 
1606 1423 

Mycoplasma pneumoniae

21 
29 21 
266 682

hMPV1 437
286

Coronavirus
334 215

Chlamydophila psittaci

0
3
1 21
19 

Chlamydophila pneumoniae

1
1
22 
48 

Chlamydia trachomatis

1592 1819 1708 
17319 
17934

Chlamydia

1 0 1
7
4

HIV 1

58 59 
54 
606 
759 

HIV 2

0
0
0
1
1

HTLV

0
1
0
1
4

Hepatitis A-virus

1

6
34 
33

Hepatitis B-virus

50 
39 
45 
583 
908 

Hepatitis C-virus

28 
23 
29 
327 
453 

Hepatitis D-virus

1
2 1
6 7

Hepatitis E-virus


9
6 48 
45

Bofvirus

10
9 7
59 
91 

Mazelenvirus

24
24
35 
165 9

Rubellavirus

1 4
39 
13 

Parvovirus

14 


123 
191

Coxiella burnetii

9 9
10 76
74

Rickettsiae1 6 14 

Denguevirus

25 11 

116 
190 

Hantavirus
3
10

West-Nijlvirus

0
0
0
0
0

Astrovirus5
71 
50

Sapovirus
44 
25

Bocavirus
95 
117

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 85 32.

 

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 44, 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu