Inhoud januari 2013

 • Gesignaleerd 30 januari 2013

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 10 januari 20123

 • Een 'Augiasstal' reinigen: steenmarters in een basisschool 30 januari 2013

  V. Benz, G. Natrop

  Een basisschool in Gelderland werd in september 2011 geteisterd door een vlooienplaag. De vlooienplaag werd veroorzaakt door een groep steenmarters die zich op de zolder van de school genesteld had. De school werd ontruimd en de kinderen hebben maanden ergens anders les gehad. Door goede samenwerking tussen de afdelingen Infectieziektebestrijding, Milieu en gezondheid en Jeugdgezondheidszorg van de GGD bleven de gezondheidsrisico’s beperkt.

 • Pup met rabiës via Marokko en Spanje naar Nederland geïmporteerd 30 januari 2013

  G. G. van Rijckevorsel, C. M. Swaan, J. P. van den Bergh, M. de Rosa, A. Goorhuis, D. Baayen, L. Isken, A. Timen, A. van den Hoek


  In februari 2012 werd een jonge hond met rabiës uit Marokko, via Spanje geïmporteerd naar Amsterdam. In een gezamenlijke actie van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), GGD Amsterdam en het RIVM werden alle mensen en dieren die in contact met de pup waren geweest opgespoord en indien nodig behandeld met postexpositieprofylaxe (PEP). Uit onderzoek bleek de pup niet conform de internationale wetgeving over import van honden naar Nederland was gekomen.

 • Effectiviteit tuberculosecontactonderzoek onder immigranten 30 januari 2013

  C. Mulder, C.G.M. Erkens

  Het onderzoeken van de contacten van een besmettelijke tuberculosepatiënt is essentieel voor het vroegtijdig opsporen van ziekte en infectie. Tuberculose (tbc) komt in Nederland vooral voor onder immigranten. Het bestrijden van tbc onder immigranten heeft om deze reden een hoge prioriteit. De effectiviteit van contactonderzoek bij deze populatie was tot op heden niet systematisch onderzocht. Op basis van landelijke surveillancegegevens vanaf 2006 hebben wij onderzoek gedaan naar de effectiviteit van contactonderzoek onder immigranten. Uit dit onderzoek is gebleken dat er significant minder vaak contactonderzoek werd uitgevoerd onder immigrantenpatiënten dan onder autochtone patiënten, terwijl de opbrengst (aantal opgespoorde tbc-patiënten en tbc-patiënten met een latente infectie) van het contactonderzoek bij immigranten significant hoger bleek. Wij concluderen hieruit dat de bestrijding van tbc onder immigranten kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door het kritisch herzien van de landelijke richtlijnen voor de uitvoering van contactonderzoek.

 • Ontwikkelingen in de nationale tuberculosebestrijding 30 januari 2013

  P. Gondrie, R. Coutinho, G. de Vries, R. Riesmeijer

  In 2009 kondigden het KNCV Tuberculosefonds en het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM aan de samenwerking tussen beide organisaties te intensiveren ten behoeve van de tuberculosebestrijding. Doel was meer gebruik maken van elkaars kennis en kunde en de taken van beide organisaties beter in overeenstemming brengen met de wettelijke verantwoordelijkheden. De samenwerking is in de afgelopen periode verder uitgewerkt en dit heeft geleid tot een aantal wezenlijke veranderingen en nieuwe initiatieven. Met dit artikel informeren wij u over de stand van zaken.

 • MRSA-patient vervoerd in ambulance, wat nu? 30 januari 2013

  R. de Groot, T. Oomen, P. Molenaar
  Via de GGD bereikt ons de vraag van een ambulancedienst die achteraf gemeld krijgt dat patiënt die zij hebben vervoerd positief is voor methicillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Welke maatregelen moeten er dan worden genomen? Ook al zijn er verschilllende richtlijnen over MRSA, het blijkt lastig om maatregelen te vinden die passen bij deze situatie.

 • Aankondiging Transmissiedag 2013 30 januari 2013

  De 23ste Tranmissiedag wordt gehouden op 19 maart 2013 en heeft als thema:Surveillance van infectieziekten

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 52, 2012 30 januari 2013
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 52, 2012 30 januari 2013
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 52, 2012 30 januari 2013

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Januari 2013 / Inhoud januari 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu