RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aankondiging Transmissiedag 2013

De 23ste Tranmissiedag wordt gehouden op 19 maart 2013 en heeft als thema:Surveillance van infectieziekten

Na de opening door de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zal worden ingegaan op verschillende onderwerpen binnen het thema Surveillance van infectieziekten. Waar mogelijk worden de onderwerpen belicht aan de hand van GGD-casuïstiek. Binnen het programma is ook ruimte gereserveerd voor posterpresentaties over infectieziekteonderzoek binnen de openbare gezondheidszorg.

Programma

08.45

Registratie

 

09.30 - 10.00

Opening

Roel Coutinho

10.00 - 10.30

Introductie in surveillance

Christian Hoebe (GGD Zuid-Limburg /Universiteit Maastricht)

10.30 - 11.00

Kinkhoest kiemsurveillance: verklaren en voorspellen?

Frits Mooi (RIVM)

11.00 - 11.30

Pauze + gelegenheid posters in de zaal te bekijken

 

11.30 - 12.00

Verschillende influenza surveillance systemen tijdens de pandemie

Marit de Lange (RIVM)

12.00 - 12.15

Regionale syndroomsurveillance tijdens de influenzapandemie in 2009

Evelien Joosten (GGD Zuid-Holland Zuid)

12.15 - 12.45

Syndroomsurveillance

Liselotte van Asten (RIVM)

12.45 - 13.45

Lunchpauze + gelegenheid posters in de zaal te bekijken

 

13.45 - 14.15

Postercarrousel

 

14.15 - 14.30

Mycobacterium bovis-cluster op boerderij

Kees van der Loo (GGD Gelre-IJssel)

14.30 - 15.00

Overzicht van surveillance in het humaan-veterinair domein

Marcel Spierenburg (NVWA)

15.00 - 15.30

Pauze + gelegenheid posters in de zaal te bekijken

 

15.30 - 16.00

Ethische aspecten van surveillance

Marcel Verweij (Ethiek Instituut,Universiteit Utrecht)

16.00 - 16.30

Actualiteit

 

16.30 - 17.30

Accreditatie en borrel + gelegenheid posters in de zaal te bekijken

 

 

Overige informatie

Datum

19 maart 2013

Locatie

Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort

Doelgroep

GGD-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding.

Deelnamekosten

€ 80,00

Aanmelden

via de website

 

 
IB cover

Download

Gerelateerde onderwerpen

Home / Documenten en publicaties / Uitgaven / Januari 2013 / Aankondiging Transmissiedag 2013

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu