Inhoud 24.06

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 20, 2013 26 juni 2013
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 20, 2013 26 juni 2013
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 20, 2013 26 juni 2013

  Tot en met week 20, 2013

 • Gesignaleerd tot en met 30 mei 2013 26 juni 2013

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 30 mei 2013

 • In gesprek met Roel Coutinho 26 juni 2013

  L.D. van Dooren, M. Bouwer

  Per 15 augustus vertrekt Roel Coutinho als directeur van het Centrum infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Hij wordt opgevolgd door Jaap van Dissel. Net als bij zijn komst in 2005 interviewde de redactie Coutinho. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen jaren? En zijn de hooggespannen verwachtingen van toen uitgekomen? “Het is beter gegaan dan ik had gedacht”. En de toekomst? “Het zal wel even afkicken zijn”.

 • Q-koortscluster in Friesland 26 juni 2013

  P. van der Tas, M. Bouma, M. Kraaij en L. Isken

  In de zomer van 2012 werden bij de GGD Fryslân in totaal 12 patiënten gemeld die mogelijk een acute Q-koorts doormaakten. Daarnaast was er 1 patiënt in Groningen. Dit was een groter aantal dan verwacht ten opzichte van 2011 (1 patiënt) en 2010 (7 patiënten, werknemers betrokken bij het ruimen van geiten). In deze bijdrage beschrijven we het verloop van de Friese Q-koortsuitbraak in 2012, en de acties die we vanuit de GGD hebben ondernomen in samenwerking met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en het RIVM.

 • Acceptatie van vaccinatie in de reformatorische gezindte 26 juni 2013

  W.L.M. Ruijs

  Ondanks de hoge vaccinatiegraad komen er in Nederland nog steeds epidemieën voor van infectieziekten die door vaccinatie te voorkomen zijn. Deze epidemieën blijven grotendeels beperkt tot de reformatorische gezindte, een minderheidsgroepering met bezwaren tegen vaccinatie. Het doel van dit proefschrift was om inzicht te verkrijgen in de vaccinatiegraad en de besluitvorming over vaccinatie in de reformatorische gezindte. Voor reformatorische ouders blijken religieuze argumenten doorslaggevend in hun besluitvorming over vaccinatie, zij hebben vooral behoefte aan informatie over levensbeschouwelijke aspecten van vaccinatie. Medische professionals gaan in hun voorlichting echter vooral in op de medische aspecten van vaccinatie. Naar aanleiding van de resultaten van dit proefschrift zijn door de Academische werkplaats Amphi in samenwerking met de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) twee brochures ontwikkeld. Een brochure voor reformatorische ouders waarin religieuze argumenten voor en tegen vaccinatie aan de orde komen en een brochure voor medewerkers in de jeugdgezondheidszorg met tips hoe zij reformatorische ouders kunnen ondersteunen in hun besluitvorming.

 • Verheffing Echovirus type 9 op een kinderdagverblijf - het belang van diagnostiek 26 juni 2013

  A.M.T. van Heerwaarden, L.E. Jansen, J.A. Kaan, H.G.A.M. van der Avoort, A.J.M. Schreijer

  In augustus 2012 werd bij de GG&GD Utrecht een cluster van exantheem in de babygroep van een kinderdagverblijf gemeld. Opvallend hierbij was dat een week na de eerste ziektedag van één van de zieke kinderen, de moeder van dit kind opgenomen werd in het ziekenhuis vanwege een virale meningitis veroorzaakt door een enterovirus. Door het verrichten van diagnostiek kon in deze casus worden aangetoond dat het huidbeeld en de virale meningitis werden veroorzaakt door dezelfde verwekker. Een uitbraak als deze werd in Nederland niet eerder beschreven.

 • MRSA-dragerschap kan in gezinnen jaren persisteren 26 juni 2013

  W.J.M. Niessen, A. Ott


  In 2011 beschreven wij in dit tijdschrift een studie naar MRSA-dragerschap in gezinnen van MRSA-patienten.(1) De conclusie was dat langdurig dragerschap in gezinnen, zowel bij de indexpatiënten als gezinscontacten, tot na 12 maanden, kan voorkomen en dat de MRSA-bacterie daarbij wisselend aan- en afwezig is. In dit beperkte vervolgonderzoek hebben wij de deelnemers van het vorige onderzoek, 3 jaar na de laatste kweek, nogmaals benaderd met de vraag of wij bij alle gezinsleden een keel- en neuskweek mochten afnemen om te onderzoeken op MRSA-kolonisatie.

 • MRSA net buiten het ziekenhuis wie doet wat? 26 juni 2013

  Een GGD wordt uitgenodigd voor een afstemmingsoverleg over MRSA in een ziekenhuis. Er is MRSA gekweekt uit een steenpuist van een man wiens kind in het ziekenhuis is opgenomen. Het kind ligt in isolatie na een stamceltransplantatie. Omdat introductie en transmissie van MRSA moet worden voorkomen, moeten gezinsgenoten van het kind en de gezinsgenoten van het kamergenootje van het kind worden gescreend en zo nodig behandeld voor MRSA. Het infectieziektepreventieteam van het ziekenhuis ziet hier een rol voor de GGD omdat alle betrokken gezinsleden van beide kinderen buiten het ziekenhuis verblijven in een Ronald McDonaldhuis.

 • Risicofactoren voor secundaire transmissie van Shigella-infecties in huishoudens: implicaties voor het huidige preventiebeleid 26 juni 2013

  L. Bovée, J Whelan, G. Sonder, A.P. van Dam, A .van den Hoek

  In de periode 2002-2009 is de secundaire transmissie van Shigella onderzocht bij gezinscontacten van patiënten. In dit onderzoek wordt aangetoond dat secundaire transmissie bij shigellose (Shigella-infecties) met name wordt gezien bij indexpatiënten van 0-5 jaar en bij gezinscontacten met diarree. De controle moet dan ook gericht zijn op alle gezinscontacten van deze jonge indexpatiënten, en op gezinscontacten van patiënten > 6 jaar met diarreeklachten. Deze resultaten nodigen uit tot aanpassing van paragraaf 9 van de richtlijn Shigellose van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI).

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu