Inhoud 24.03

 • Gesignaleerd 28 maart 2013

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 28 februari

 • Rabiësvaccinatie na eekhoornbeet? 28 maart 2013

  J. van Ommen, M. Kraaij, F. Verstappen, B. Rump

  De kans om in Nederland rabiës op te lopen na de beet van een eekhoorn die geen afwijkend gedrag vertoonde, is verwaarloosbaar. Postexpositieprofylaxe is dan ook niet geïndiceerd. Omdat de beet van een eekhoorn over het algemeen diep is - vrijwel altijd in de hand - is het wel raadzaam om na een beet contact op te nemen met de huisarts. Dit veldbericht beschrijft de standaard rabiësrisico-inventarisatie door de GGD, naar aanleiding van een casus, nadat er een melding van een eekhoornbeet is binnengekomen.

 • Legionella op cruiseschepen 28 maart 2013

  S.M. Euser, P. Brandsema, L. Isken, F.A.N. Slijkerman Megelink, J.W. Den Boer,

  Cruiseschepen komen in verschillende internationale publicaties naar voren als (potentiële) infectiebron voor Legionella-pneumonieën. (1-3) Tussen 2007 en juni 2012 zijn er bij het RIVM 19 meldingen binnengekomen over patiënten die tijdens hun verblijf op een cruiseschip een Legionella-pneumonie opliepen. Achttien patiënten, waaronder 12 Nederlandse, waren op een schip dat een riviercruise maakte door meerdere Europese landen en daarbij ook een Nederlandse haven aandeed. De laatste jaren heeft de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) van het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland in Haarlem tweemaal een cruiseschip bemonsterd in Nederland na meldingen van verschillende GGD’en. Dit is een verslag van deze 2 onderzoeken.

 • Revaccinatie tegen hepatitis B bij non-responders. Resultaten van een retrospectieve studie en opzet van een prospectief onderzoek (RESPONS) 28 maart 2013

  A.P.A. Vermeiren, N.H.T.M. Dukers-Muijrers, C.F.H. Raven, J.E. van Steenbergen, C.J.P.A. Hoebe

  Non-respons na hepatitis B-vaccinatie is voor GGD-professionals al jaren een probleem waar geen bevredigende oplossing voor is. Non-responders worden standaard gerevaccineerd met 3 doses van hetzelfde vaccin. Echter, 50% van deze patiënten ontwikkelt alsnog onvoldoende titer (<10 IU/l anti-HBs). Dit artikel beschrijft een retrospectieve studie waarin 4 verschillende revaccinatieschema’s worden vergeleken: 3 doses Engerix-B®, 1 dosis Engerix-B®, 1 dosis HBVaxPro-40 of 1 dosis Fendrix®. Nadeel van deze studie is het retrospectieve karakter. Daarom is landelijk ook een prospectieve multicenterstudie gestart: RESPONS. Dit artikel beschrijft tevens de opzet van deze multicenterstudie.

 • Surveillance van STEC in Nederland, 2011 28 maart 2013

  I.H.M. Friesema, W.K. van der Zwaluw, E.G. Biesta-Peters, S. Kuiling, W. van Pelt

  Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC), met als meest bekende serogroep O157, is een bekende verwekker van maagdarmklachten met symptomen variërend van ongecompliceerde diarree tot hemorragische colitis en het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS).
  In 2011 zijn er 70 patiënten met een STEC O157-infectie gemeld. Er werden daarnaast 185 patiënten gemeld waarbij een STEC non-O157-infectie bevestigd kon worden. Drie kinderen met een STEC O157-infectie en 7 patiënten met een STEC non-O157-infectie ontwikkelden het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS), waarvan 4 gerelateerd aan de Duitse STEC O104- uitbraak. Ten slotte werden er nog 589 patiënten gemeld waarbij de STEC-infectie niet op het RIVM bevestigd kon worden.

 • Screening van migranten op hepatitis B langs de meetlat van Wilson en Jungner 28 maart 2013

  C.P. van der Weijden, M. Hosseinnia

  Een bevolkingsonderzoek is een geneeskundig onderzoek dat aan de gehele bevolking of een categorie daarvan wordt aangeboden, en is gericht op het, (mede) ten behoeve van de te onderzoeken personen, opsporen van ziekten of bepaalde risico-indicatoren. (1) Het onderzoek is dus gericht op het vinden van ziekte, een erfelijke aanleg voor ziekte, of risicofactoren die de kans op ziekte vergroten. Voor een bevolkingsonderzoek worden vaak de criteria van Wilson en Jungner aangehouden om te beoordelen of een screening verantwoord is. (2) Deze criteria zijn meer dan 40 jaar geleden ontwikkeld, maar nog steeds van grote waarde in besluitvorming met betrekking tot screeningsbeleid. In dit artikel wordt verkend of een screening van migranten uit midden- en hoog- endemische landen op hepatitis B aan deze criteria van Wilson en Jungner voldoet.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 8, 2013 30 januari 2013
 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 8, 2013 30 januari 2013
 • Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2011 28 maart 2013

  I.H.M. Friesema, W.K. van der Zwaluw, D.W. Notermans, E.G. Biesta-Peters, A. van der Ende, L. Spanjaard en W. van Pelt

  In 2011 werden 88 patiënten gerapporteerd met listeriose. Negen patiënten waren zwanger ten tijde van de Listeria-infectie, één kindje is overleden en er traden 2 miskramen op. Daarnaast zijn 4 volwassenen overleden. De incidentie in 2011 was 5,2 ziektegevallen per miljoen inwoners. Vooral patiënten met ernstig onderliggend lijden liepen risico op het ontwikkelen van listeriose. Als mogelijke bronnen van infectie werden consumptie van gekookte of gerookte ham, zachte kazen, worst en kip- of kalkoenvleeswaren genoemd. Vergelijking met controlepersonen uit de algemene bevolking leverde op dat de traditioneel als meest risicovol beschouwde voedselproducten door de patiënten niet vaker werden gegeten.

 • Ara met papegaaienziekte in gezin, maatregelen nodig? 28 maart 2013

  Een GGD krijgt een vraag over een ara(papegaaisoort) die mogelijk besmet is met Chlamydia psittaci, ook wel bekend als papegaaienziekte. De ara is 14 weken oud en sinds 3 weken in het bezit van de familie. Na een routineonderzoek bij de dierenarts blijkt een test op Chlamydia psittaci ‘zwak positief’. De vogel vertoont geen verschijnselen en oogt verder gezond. De dierenarts gaat niet direct behandelen, maar stelt voor om over een tijd opnieuw te testen. De gezinsleden vragen zich af of zij risico lopen om zelf ziek te worden?

 • 7e Symposium Sociaal verpleegkundigen infectieziekten 28 maart 2013

  De overdracht: hygiëne in de publieke gezondheidszorg

  De commissie Infectieziekten van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en GGD Nederland nodigen u graag uit voor het 7e symposium voor verpleegkundigen infectieziektebestrijding en deskundigen infectiepreventie van de GGD’en. Het thema van dit jaar is hygiëne in de publieke gezondheidszorg.

 • Nationale surveillance van CPE en MRSA 29 maart 2013
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu