Inhoud 24.05

 • Gesignaleerd 29 mei 2013

  Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 9 mei 2013

 • Cluster van hepatitis A door kok 29 mei 2013

  Binnen 4 weken na de melding van acute hepatitis A bij een kok in een restaurant, kregen 3 gasten van het restaurant eveneens hepatitis A. Het restaurant ligt in een andere GGD-regio dan de woonplaats van de kok. Na melding van de derde gast bracht de GGD samen met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) een bezoek aan het restaurant. Hoewel geen nieuwe patiënten meer werden gemeld en de besmetting van de 3 gasten niet voorkomen had kunnen worden, was het beter geweest als de GGD, in overleg met de NVWA, meteen na de melding van hepatitis A bij de kok naar het restaurant was gegaan voor inspectie.

 • Kosten tuberculose en tuberculosebestrijding in Nederland 29 mei 2013

  G. de Vries, R. Baltussen


  In dit artikel worden de kosten van tuberculose en de bestrijding ervan in Nederland op een rijtje gezet. De totale kosten werden voor het jaar 2000 geraamd op 35 miljoen euro. Voor het peiljaar 2009 kwamen die uit op 30 miljoen. Lagere kosten en afname van het aantal patiënten verklaren deze daling.

 • Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 16, 2013 30 januari 2013
 • Advisering over veehouderij en gezondheid aan gemeenten 29 mei 2013

  A.S.G. van Dam, P. Jacobs, A. van Lier, D. van Oudheusden, R. Nijdam


  Veehouderijen kunnen de gezondheid van omwonenden beïnvloeden. Dit leidt soms tot onrust onder de omwonenden. Daarom vragen veel gemeenten de GGD om advies.

 • Meldingen uit de virologische laboratoria tot en met week 16, 2013 30 januari 2013
 • Nationale surveillance van CPE en MRSA tot en met week 16, 2013 29 maart 2013

  Tot en met week 16, 2013

 • Agrarische kinderopvang? Gezond en veilig! 29 mei 2013

  A.S.G. van Dam, P. Tolsma, I. Kanters, R. Selen


  Kinderopvang op de boerderij is aantrekkelijk. Kinderen zijn veel buiten, bewegen meer en leren hoe zij moeten omgaan met dieren. Helaas kunnen kinderen door contact met dieren en door omstandigheden op en rondom het boerenbedrijf soms ziek worden. Met de juiste voorzorgsmaatregelen zijn deze risico’s te voorkomen of te verkleinen. De kinderdagverblijven (KDV) op boerenbedrijven vallen onder de Wet kinderopvang en worden geïnspecteerd door GGD’en. De GGD Hart voor Brabant startte samen met de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang) en ZLTO, vereniging voor ondernemers in de groene ruimte, een project om verschillende groepen, zoals beheerders, ouders en gemeenten te informeren over gezondheidsaspecten van agrarische kinderopvang. In het project is gekeken naar de positieve gezondheidsaspecten en naar risico’s op het gebied van infectieziekten, veiligheid en milieu.

 • Ontwikkelingen in respiratoire infectieziekten in 2011 en het griepseizoen 2011/2012 29 mei 2013

  P.S. Brandsema, F. Dijkstra, S.M. Euser, A.B. van Gageldonk-Lafeber, M.M.A. de Lange, A. Meijer, E. Slump, B.E.P. Snijders, W. van der Hoek

  Jaarlijks worden de ontwikkelingen op het gebied van respiratoire infectieziekten beschreven in een jaarrapportage respiratoire infecties. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van de resultaten uit de RIVM-jaarrapportage van 2011. (1) Voor deze rapportage werden de surveillancedata geanalyseerd voor de meldingsplichtige respiratoire infectieziektes legionellose, psittacose, Q-koorts en tuberculose voor het kalenderjaar 2011. Voor influenza, respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus wordt het respiratoire seizoen 2011/2012 (t/m week 20 van 2012) beschreven, omdat de piek bij deze ziekteverwekkers in de winter valt. Voor de surveillance van een aantal ziekteverwekkers, waaronder mycoplasma pneumoniae, wordt wekelijks een overzicht bijgehouden (virologische weekstaten) die voor deze rapportage werd gebruikt. (2)

 • Resultaten lezersonderzoek Wekelijks overzicht van infectieziektesignalen 30 mei 2013

  K. Kardamanidis, P. Bijkerk


  Eind 2012 werd een lezersonderzoek uitgevoerd onder lezers van het Wekelijks overzicht van infectieziektesignalen, het verslag van het wekelijks gehouden Signaleringsoverleg. Uit het onderzoek blijkt dat respondenten het Wekelijks overzicht over het algemeen positief waardeerden met als gemiddeld rapportcijfer een 8. Suggesties waren meer aandacht te besteden aan signalen met betrekking tot zorggerelateerde infecties en antimicrobiële resistentie, en een aantrekkelijkere opmaak van het Wekelijks overzicht. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd.

 • Waterpokken, een risico voor een zwangere vrouw? 30 mei 2013

  T. Oomen

  Een veel voorkomende vraag die aan de LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) wordt gesteld gaat over zwangere vrouwen die contact hebben gehad met kinderen met waterpokken. Een voorbeeld: een Antilliaanse vrouw is 21 weken zwanger en heeft een kind met waterpokken. Op het moment dat de verloskundige hierover de GGD consulteert heeft het kind al 3 dagen blaasjes. Bij de zwangere vrouw is niet eerder onderzocht of ze ooit waterpokken heeft doorgemaakt. Een andere situatie: een verloskundige belt over een Nederlandse vrouw die 8 dagen geleden bevallen is van haar tweede kind. Haar eerste kind van 2 jaar maakt nu waterpokken door. Moeder weet niet of zij zelf ooit waterpokken heeft gehad en wil zich nu op antistoffen laten testen. Vader heeft zich op internet ingelezen en maakt zich ongerust. Kernvraag in beide situaties: is een kind met waterpokken in een gezin een risico voor de zwangere moeder, de ongeboren of pasgeboren baby, en welke maatregelen zijn dan zinvol?

 • Ingezonden: Screening van migranten op hepatitis B langs de meetlat van Wilson en Jungner 30 mei 2013

  Dit is een ingezonden reactie op het artikel Screening van migranten op hepatitis B langs de meetlat van Wilson en Jungner (Infectieziekten Bulletin 24 (3) pp 74-78)

 • Ingezonden: Bedwantsen, terug van weggeweest 30 mei 2013

  Dit is een ingezonden reactie op het artikel Bedwantsen, terug van weggeweest (Infectieziekten Bulletin 24 (4) pp 103-106)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu